นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1076
ความเห็น: 2

โอกาสจากการทำงาน

การทำงานเป็นโอกาส ทั้งแสดงความสามารถตน และเรียนรู้จากการทำงาน

คงเคยได้ยินว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ซึ่งแสดงว่า การทำงานเป็นที่แสดงค่าของคน

การทำงานไม่ใช่เพียงนำความรู้ที่มีของคนทำงานมาใช้ทำงาน

แต่ยังมีสิ่งที่ให้เรียนรู้มากมาย

รวมทั้งเป็นโอกาสการแสดงตัวตน ฝีมือคนทำงาน เพียงแต่ต้องตั้งประเด็นการทำงานให้ดี

เชื่อว่า คนส่วนใหญ่ที่มาสมัครงานและได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน มีความรู้ ความสามารถที่ดี

และพบคนส่วนใหญ่มักไม่นำความรู้ ความสามารถมาใช้งานอย่างเต็มที่ เพราะขาดความตั้งประเด็นว่า จะใช้ความรู้ ความสามารถพัฒนาการทำงาน หาความรู้เพิ่มจากการทำงาน และแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ ให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับ

จึงทำงานตามที่สั่ง แทนการคิดว่าจะใช้ความรู้ ความสามารถทำงานให้ดีขึ้น ดีกว่าเดิมอย่างไร ที่เป็นการแสดงความสามารถตน

การทำงานตามสั่ง จะรู้สึกเบื่อ เซ็งกับงาน เพราะขาดความภาคภูมิใจในการแสดงตัวตน จึงทำงานไม่เต็มความสามารถ จนทำให้เห็นว่าเป็นคนไม่มีความสามารถอันเป็นผลด้อยต่อตนเอง ลดโอกาสของตนเอง

การทำงานแบบไม่เรียนรู้สิ่งที่องค์กร/หน่วยงานทำ ทำให้ไม่สามารถนำความสามารถออกมาใช้งานได้ เพราะติดอยู่แค่ทำงานให้เสร็จ ทำให้แสงแห่งความสามารถไม่สามารถเปล่งออกมาได้

บางคนมาสมัครงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าวุฒิที่เรียน จึงทำงานตามวุฒิของตำแหน่งงาน

  • ทำให้ไม่เห็นแววความสามารถของวุฒิที่เรียน
  • ทำให้ไม่เห็นความสามารถไม่แตกต่างจากคนอื่น ๆ
  • ทำใ้ห้หมดโอกาสปรับตำแหน่งเมื่อมีโอกาส

จึงหมดโอกาสเห็นความสามารถ เพราะออมไว้แค่วุฒิของตำแหน่ง

การทำงานให้เป็นโอกาสแสดงความสามารถ จึงต้องตั้งเป้า ตั้งประเด็น ให้ทำงานว่า

การทำงานเป็นโอกาส ทั้งแสดงความสามารถตน และเรียนรู้จากการทำงาน

ต้องตั้งใจคิดและใช้ความรู้ที่มีทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นโอกาสแสดงฝีมือให้ประจักษ์ เป็นที่รับรู้ ยอมรับ ว่ามีดีอะไร

ต้องระวัง อย่าแสดงด้วยการคุย ดูถูก ติเตียนคนอื่น ติเตียนหน่วยงาน แต่ต้องทำให้เห็นจริง ประจักษ์จริง

ต้องคิดว่าเสมอว่า การทำงานคือเป็นเรียนรู้เพิ่ม เพื่อให้สามารถเป็นผู้แทนหน่วยงานได้ว่าทำอะไร อย่างไร สำคัญอย่างไร และจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร

โดยเริ่มจากงานในหน้าที่ก่อน เรียนรู้จากระบบงาน จากเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานอื่น ๆ คือทำงานให้ได้ความรู้เพิ่ม

ต้องคิดเสมอว่า เมื่อเวลาผ่านไป สามารถสร้างประสบการณ์ทำงานอย่างมั่นใจว่าเป็นผู้มีประสบการณ์

ต้องทำงานแบบใช้ความรู้ ความสามารถของตนให้เต็มที่ ถึงแม้ตำแหน่งงานจะใช้วุฒิต่ำกว่า ให้ได้ชื่อว่า มีความสามารถตามวุฒิที่เรียน มิฉะนั้นจะเสียทั้งตนและสถาบันที่เรียน

การทำงานให้เป็นโอกาสเห็นค่า ต้องคิดเสมอว่า

  • ทำอย่างไรให้คนเห็นความสามารถตน
  • ทำงานผ่านไปแล้วมั่นใจว่ามีประสบการณ์
  • ทำงานให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปแสดงค่าของการทำงานได้ ที่ไม่ใช่เวลา แต่เป็นฝีมือ ที่สามารถบอกได้ว่า อยากได้ไปร่วมงาน เป็นที่ยอมรับว่า เป็นคนเก่ง มีฝีมือ

การเป็นคนเก่ง ต้องระวังอย่าอวดเก่งที่ไม่มีใครต้องการ

การเป็นคนเก่ง ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เป็นคนดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำเพื่อทีมงาน ทำเพื่อองค์กร

การทำเช่นนั้นได้ ต้องหมั่นส่องตนเองในการประพฤติ ปฏิบัติ ว่า เป็นผู้ที่คนทำงานอยากให้ทำงาน ร่วมทำงาน มีผลงาน ยอมรับความสามารถหรือไม่

และคิดเสมอว่า

การทำงานคือโอกาสแสดงความสามารถ

โอกาสเรียนรู้ ที่หากมีตำแหน่งที่ดีกว่า สำคัญกว่า ให้บอกได้ว่า อยากได้คนนี้ทำ คือ โอกาสจากการทำงาน  

การทำงานให้เป็นโอกาส เป็นการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ เพิ่มความสุข และเพิ่มค่าคนทำงาน

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤษภาคม 2556 19:28 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2556 19:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขึ้นเป็นบันทึกแนะนำ วันที่ 8 พ.ค.56

ขอบคุณท่านท้าว และขอบคุณค่าของบันทึกนี้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ