นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1178
ความเห็น: 1

ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน

มีความรู้ใช้งานจริงไม่ได้ ดูแลตนเองไม่ได้ ไม่มีที่ให้ภาษาไทยอยู่ แล้วจะสู้ใคร จะภาคภูมิใจในความเป็นไทยจากอะไร ??

วันนี้ เห็นคนรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในการเรียน การงาน และทำงานในหน้าที่ได้ มีความรู้ แต่เฉพาะในงาน ในความรู้ที่ตนมี

แต่พอถึงการดูแลตนเอง การจัดการตนเอง กลับไม่มีทักษะในการดูแลตนเอง ต้องพึงพาพ่อแม่ ผู้ใหญ่ ทั้ง ๆ ที่ตนเองมีความรู้ มีความสามารถ

เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะไม่เคยต้องดูแลตนเอง ยิ่งคนไหนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี ยิ่งได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ใหญ่ เป็นคุณหนูจนไม่ต้องทำอะไรเอง

การไม่ต้องทำอะไรด้วยตัวเอง ทำให้ไม่มีความสามารถ ไม่มีประสบการณ์ ไม่ต้องจำ ไม่ต้องจด ไม่คิดว่าเวลาต้องดูแลตนเองต้องทำอะไรบ้าง อย่างไร จึงทำให้ไม่เก็บข้อมูลและหาข้อมูลไม่ได้ ติดต่อหาในสิ่งที่ต้องใช้ไม่เป็น ต้องรอแต่ความช่วยเหลือ

การเรียนในระบบการศึกษาไทย ก็เป็นระบบที่แยกส่วนจากชีวิตจริง เรียน จำความรู้ในตำรา ขาดโอกาสการเรียนรู้จากชีวิตจริง

ทำให้ห่างไกลความเป็นจริง ใช้งานจริงไม่ได้ จนไม่เข้าใจว่า ทำงานไปเพื่ออะไร

อย่างการทำวิจัย ที่จริง ๆ ต้องเป็นการหาความจริง รู้ความจริง เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างค่า หาการใช้ประโยชน์ให้ดีกว่าเดิม

ไม่ใช่ทำเพื่อหาความรู้นำไปพิมพ์ในวารสาร นำเสนอผลงานแล้วจบ ไปทำวิจัยใหม่ ที่ไม่สามารถนำไปสร้างสรรค์การใช้ในชีวิตได้จริง

การไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

นอกจากไม่มีสิทธิชนะ ยังเป็นทาสของการพัฒนาของคนอื่น ทั้งเครื่องมือ วิธีการ โดยเฉพาะเทคโนโลยี

ซึ่งจะเห็นว่า ไทยต้องพึ่งจากต่างชาติ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หลัก ทฤษฎี ต่างๆ เทคนิควิธีการ อุปกรณ์ เครื่องมือ ล้วนพึ่งพาต่างชาติทั้งสิ้น

ต้องเรียนจากต่างชาติ ต้องซื้อทั้งความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทั้งในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน

จะมีก็เป็นอาหารที่ยังพึ่งตนเองเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีของจากต่างชาติเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่ผู้ผลิตกลับเป็นผู้ที่มีปัญหาในการอยู่แบบผู้ต่ำต้อย ถูกเอาเปรียบจนไม่มีใครต้องการมาทำหน้าที่

หากเป็นเช่นนี้ต่อไป แล้วไทยจะอยู่อย่างไร เพราะคนไทยไม่เหลียวแลคนไทย

ปัจจุบัน ภาษาไทยยังหาที่อยู่ไม่ได้ และอยู่แบบด้อยค่า ด้อยศักดิ์ศรี อย่างผลงานวิชาการ วารสารไทยที่ดี ๆ ได้เปลี่ยนไปเป็นนานาชาติตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งหมดนี้เป็นการทำของคนไทย ที่ไฝ่เป็นนานาชาติ ที่อ้างว่าให้เท่าเทียมคนอื่น ๆ จนหาของไทยไม่ได้ ภาษาไทยไม่มีที่ยืนในวารสารของไทย  

ไม่แน่ใจ ว่าที่ทำนำไทยไปเป็นทาส หรือสร้างชาติไทย ความเป็นไทยอยู่ตรงไหน

มีความรู้ใช้งานจริงไม่ได้ ดูแลตนเองไม่ได้ ไม่มีที่ให้ภาษาไทยอยู่ แล้วจะสู้ใคร จะภาคภูมิใจในความเป็นไทยจากอะไร ?? 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2556 12:57 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2556 12:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 pompom, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ทั้งเกิดจากคนรุ่นเก่า ที่ทำและกำหนดกติกา ลดค่าความเป็นไทย ??

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ