นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 927
ความเห็น: 0

ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์

ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ ต้องแสดงถึงเป็นผู้มีความสามารถในการวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งให้เพียงพอกับค่าตอบแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ความก้าวหน้าในการทำงาน คือ การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน

การที่ทำงานให้เจริญก้าวหน้า จึงต้องรู้เส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งงานของตน ซึ่งต้องประกอบด้วย

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ

การพัฒนางาน

ผลงาน

ที่สำคัญต้องทำให้เกิดค่า มูลค่าเพิ่ม ทำได้เร็วขึ้น ทำได้มากขึ้น ทำให้มีราคาสูงขึ้น

ดังนั้น ความก้าวหน้าในการทำงาน จึงไม่ใช่แค่ทำงานมานาน แค่ชำนาญ แต่ต้องพัฒนางานเพิ่มค่าได้ค่าจริง

เพราะความก้าวหน้าของการทำงานต้องการค่าตอบแทนเพิ่มด้วย ไม่ใช่แค่เลื่อนขั้น

แต่ต้องเลื่อนตำแหน่ง ขยับเพดานเงินเดือน

ซึ่งหากการทำงานที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มจะนำเงินที่ไหนมาจ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม

มีคนที่เข้าใจผิด ว่าทำงานมานานไม่ก้าวหน้า โดยไม่ต้องสร้างค่าเพิ่ม

 

อย่างการเป็นอาจารย์ ต้องสอนดี สอนแล้วมีผู้ประสบความสำเร็จ สอนแล้วมีคนอยากมาเป็นลูกศิษย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียน

แค่นี้ก็ยังได้แค่สอนดี มีค่าเพิ่มไม่พอ

การมีตำแหน่งทางวิชาการ ก็ต้องทำงานเพิ่มค่าด้วยการทำวิจัย พัฒนางาน ผลงานให้สามารถเพิ่มมูลค่างาน

ซึ่งไม่ใช่แค่วิจัยเพื่อตีพิมพ์ที่ต้องใช้เงินเพิ่มแต่ไม่มีรายได้เพิ่ม

แสดงว่า ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ ต้องแสดงถึงเป็นผู้มีความสามารถในการวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งให้เพียงพอกับค่าตอบแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ผู้ที่มีตำแหน่ง รับค่าตอบแทน ทำงานโดยไม่เพิ่มมูลค่า ใช้แต่เงินทำงานจึงเป็นกาฝากที่เกาะกินค่าตอบแทนจากองค์กร จากคนอื่นที่ทำให้เกิดมูลค่า มีเงินมาจ่ายให้

แม้แต่มีการทำวิจัยโดยใช้เงินก็ยิ่งเป็นกาฝากที่ร้ายแรง มีปัญหามากกว่าเพราะยังไม่เพิ่มค่าให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

 

ดังนั้น ความก้าวหน้าที่ต้องที่เพิ่มค่าตอบแทน จึงต้องทำให้องค์กรมีรายได้เพิ่ม ไม่ใช่มีรายจ่ายเพิ่ม 

เมื่อมีความก้าวหน้า ต้องรักษางานให้มีค่าเพิ่มตลอดไป ตราบที่ต้องการมีค่าตอบแทนเพิ่ม 

 

ตัวอย่างอาจารย์ในระบบประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ นอกจากการสอนที่มีผลการสอนที่ดี มีนักศึกลงทะเบียนเรียนคุ้มค่า

ยังต้องทำงานวิจัย สร้างผลงาน สร้างรายได้ 

ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก อย่างต่อเนื่อง 

หากผู้ไม่มีงานวิจัย ไม่มีนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก จะไม่ได้รับการจ้างเป็น ศาสตราจารย์ และบางท่านอาจถูกจ้างเพียง 9 เดือนในช่วงที่มีงานการสอนเท่า่นั้น 

ความก้าวหน้า ต้องมีมูลค่าเพิ่ม ต้องสร้างรายได้เพิ่ม

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มิถุนายน 2556 12:17 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2556 12:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.170.64.36
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ