นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1070
comment: 0

สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้

หวังว่า นักศึกษาทุกคน จะใช้โอกาสความเป็นนักศึกษา เรียนให้รู้ทั้งทักษะวิชาชีพ และความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มีหลายเรื่องที่คนเรียนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาพึงรู้ หากไม่รู้ก็จะเสียเหลี่ยมของการเป็นนักศึกษา ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชานั้น ๆ

 • รู้จักมหาวิทยาลัย สถานที่ต่าง ๆ

 • รู้กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดเพื่อตนเอง

 • รู้จักหลักสูตรของตัวเอง

 • รู้วิชาเรียน รู้ว่าเรียนอะไร

 • รู้อาชีพอนาคต

 • รู้พัฒนาตน

 •  รู้โอกาส ปัจจุบัน อนาคต

 • รู้จักเพื่อน ร่วมรุ่น ร่วมคณะ ต่างคณะ
 • รู้จักอาจารย์ ที่ปรึกษา ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา ผู้บริหาร

 • รู้จักเจ้าหน้าที่ ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย

 • รู้จักร้านค้า แม่ค้า ในมหาวิทยาลัย

 • รู้จักตนเอง ความรู้ ความสามารถ ความต้องการ การทำตนให้เจริญก้าวหน้า

 • รู้จักเรียน และรู้เรียนทุกครั้ง ทุกที่มีโอกาส ไม่เฉพาะในห้องเรียน

 

หวังว่า นักศึกษาทุกคน จะใช้โอกาสความเป็นนักศึกษา เรียนให้รู้ทั้งทักษะวิชาชีพ และความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย


การรู้จัก คณะ มหาวิทยาลัย คงไม่ใช่แค่ตัวอาคาร สถานที่เท่านั้น ยังต้องรู้ถึงเนื้อหาสาระ

เริ่มตั้งแต่ประวัติ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

รู้จักวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเด่น สิ่งดี ของคณะ มหาวิทยาลัย 

การรู้เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นศักดิ์ศรีของตนเองที่บอกว่า คณะ มหาวิทยาลัยของตัวเองมีอะไรดี รวมทั้งการใช้โอกาสสร้างสิ่งดี ๆ ให้ตนเอง

 

จากสิ่งที่พึงรู้ น่าจะไม่ใช่นักศึกษาเท่านั้นที่ควรรู้

ต้องเป็นหน้าที่ของคนมหาวิทยาลัยทุกคน เพื่อจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ บอกแก่นักศึกษา

และสร้างสรรค์จรรโลงให้ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป ในฐานะคนมหาวิทยาลัย คนของคณะ คนของภาควิชา คนของหน่วยงาน และคนทำงาน

ที่บอกได้ว่า ได้สร้างค่าการทำงานไว้อย่างไร ว่าเป็นฝีมือ เป็นผลงานของตนที่จารึกไว้ 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มิถุนายน 2556 17:23 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2556 18:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.13.53
Message:  
Load Editor
   
Cancel or