นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 13894
ความเห็น: 0

HRPP เครือข่ายวิจัยยางพารา ไทย-ฝรั่งเศส

ประโยชน์ส่วนหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือเครือข่ายวิจัยยางพารา ที่ ม.อ. ได้รับ นอกจากเกียรติที่ได้รับเป็นสมาชิกหลักในการบริหารเครือข่าย

HRPP หรือ Hevea Research Platform in Partnership เป็นเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยยางพารา ระหว่างฝรั่งเศส โดย CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement France) กับ หน่วยงานในประเทศไทย 3 หน่วยงานหลัก คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) และกรมวิชาการเกษตร (DOA)  ที่ได้ลงนามความร่วมมือเมื่อ พฤษภาคม 2551

 

มีหน่วยงานสมทบของฝรั่งเศส 5 หน่วยงาน คือ

 • Montpellier SupAgro, France
 • IRD =Institut de Recherche pour le Développement, France
 • INRA = Institut National de la Recherche Agronomique, France
 • Montpellier SupAgro, France
 • Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France

และหน่วยงานสมทบของไทย 5 หน่วยงาน  คือ

 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  (ORRAF = Office of the Rubber Replanting Aid Fund)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)  

การดำเนินงานโดยสมาชิกหลักเป็นผู้บริหารจัดการ ประสานงานการทำวิจัย พัฒนาบุคลากร และการจัดประชุมวิชาการ  ทุกปี โดย หน่วยงานหลักต้องจ่ายค่าสมาชิกหน่วยงานละ 80,000 บาทต่อปี หน่วยงานสมทบจ่าย 30,000 บาทต่อปี

การวิจัยมีการกำหนดหัวข้อร่วมกัน แล้วนักวิจัยต้องเขียนโครงการเสนอขอทุนวิจัยเอง

การพัฒนาบุคลากรที่เป็นเรื่องความรู้ที่ประเทศฝรั่งเศส ทางฝรั่งเศสจะอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายให้เป็นหลัก แต่บางครั้งต้องเสียค่าเดินทางไป-กลับเอง ซึ่งมีทั้งการอบรมความรู้ การไปทำวิจัย ของอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก

มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานร่วมกัน

 

กิจกรรมของ ม.อ. ที่ผ่านมา มีทั้งที่หาดใหญ่ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   โดย

 • มีอาจารย์ไชยะ คงมณี อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ทุนสถานทูตฝรั่งเศสไปศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ฝรั่งเศส

 

 • มีนักศึกษาปริญญาโท 1 คน และปริญญาเอก 1 คน ได้ไปทำวิจัยที่ฝรั่งเศส

 

 • มีอาจารย์ไปฝึกอบรม ทำวิจัย ดูแลนักศึกษาที่ฝรั่งเศส จำนวน 4-5 ท่าน

 

 • มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ แล้ว

Somboonsuk B., Wettayaprasit P., Kongmanee C., Chambon B. 2012. Rubber tapping system and tapping labor management of rubber farmers’ households: comparion among rubber ecozones in Songkkla province. Kasetsart J. Soc. Sci. 33:92-105.

Sdoodee S., Leconte A., Rongsavat S., Rukkun J., Huanui T., Chanatiam H. 2012. First test of “Double Cut Alternative” rubber tapping system in southern Thailand. Kasetsart J. Sci. & Tech. 46:33-38.

Wisunthorn S., Liengprayoon S., Vaysse L., Sainte-Beuve J. and Bonfils F. 2012. SEC-MALS study of dynamic structuring of natural rubber: Comparative study of two Hevea brsiloensis grnotypes. J. of App. Polymer Sci. 124:1570-1577.

Dubascoux S., Thepchalerm C., Dubreuq E., Wisunthorn S., Vaysse L., Kiatkamjornwong S., Nakason C. and Bonfils F. 2012. Comparative study of mesostructure of natural and synthetic polyisoprene by size exclusion chromatography-multi-angle light scattering and asymmetrical flow field fractionation-multi-angle light scrattering. J. of Chromatography A 1224:27-34.

 

คือประโยชน์ส่วนหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือเครือข่ายวิจัยยางพารา ที่ ม.อ. ได้รับ นอกจากเกียรติที่ได้รับเป็นสมาชิกหลักในการบริหารเครือข่าย

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2556 ได้มีประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส เรื่องการวิจัยยางพารา ตามโครง 3 ปีที่ผ่านมา

เพื่อเสนอโครงการในรอบ 3 ปี ต่อไป 2556-2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือ สพร. (TICA  = Thailand International Development Cooperation Agency ) สถานทูตฝรั่งเศส เพื่อนำเสนอโครงการต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 มิถุนายน 2556 17:56 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2556 20:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 ServiceMan, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ