นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 925
ความเห็น: 0

รู้บุคลิกเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน

การทำงานแบบแยกบุคลิกคน รู้จักคนทำงาน และทำงานให้สอดคล้องกับบุคลิกคน จึงไม่ใช่ทำงานแบบเดียว

ในทุกที่ทำงาน มีคนร่วมทำงานที่มีความสามารถแตกต่างกัน

บางคน จำแม่น เรียนรู้เร็ว ทำงานไม่ผิดพลาด

บางคน ขี้ลืม ทำให้ทำงานผิดพลาด

บางคน เรียนรู้ช้า และทำให้งานผิดพลาดเช่นกัน

 

แต่ทุกคนคือเพื่อนร่วมงาน ที่ต้องทำงานร่วมกัน และต้องทำงานให้เป็นผลสำเร็จ ไม่ผิดพลาด ทันเวลา และรวดเร็ว 

 

การทำงานไห้เกิดประสิทธิภาพ นอกจาก การจัดระบบ ทำความเข้าใจ แก้ไขข้อบกพร่อง แล้ว

การเข้าใจ รู้จักบุคลิกของเพื่อนร่วมงาน เป็นอีกส่วนที่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพงานได้

คำว่า ประสิทธิภาพ คือ ทำงานได้เร็ว ไม่ผิดพลาด

 

คนทำงานส่วนใหญ่ในทุกองค์กร มักเป็นผู้ตั้งใจ ไม่ผิดพลาด อยู่แล้ว และมีส่วนน้อยที่ อาจขี้ลืม อาจเรียนรู้ช้า

การรู้จักบุคลิกการทำงานของเพื่อนร่วมงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ ต้องแยกบุคลากรเป็นกลุ่มตามบุคลิกการทำงาน

และจัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับบุคลิกคน

ผู้ที่ตั้งใจ ทำงานไม่ผิดพลาด สามารถทำงานแบบดูในส่วนที่จำเป็น และตรวจแบบไว ๆ ได้

ส่วนคนที่ ขี้ลืม เผลอเรอ ให้จัดระบบการทำงานที่ละเอียด ขึ้น

 

ส่วนจะแยกเป็นกี่กลุ่ม ขึ้นกับว่า สามารถแยกการทำงานแบบใด จึงทำให้งานทำได้เร็ว แน่ใจได้ว่า งานที่ออกไปไม่ผิดพลาด ต้องจัดระบบอย่างไร

 

การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จึงไม่ใช่ทำงานแบบเดียว การตรวจละเอียดในคนที่มั่นใจ อาจทำให้ต้องใช้เวลามาก โดยไม่พบความผิดพลาด

การตรวจติดตาม คนที่มีบุคลิกเผลอเรอ จำเป็นต้องใช้เวลา ความละเอียดมากขึ้น

 

การจัดกลุ่ม จัดระบบ การทำงานตามบุคลิกการทำงาน จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ คือ ลดเวลากับคนที่ทำงานดี เพิ่มเวลากับคนที่ทำงานผิดพลาด ซึ่งช่วยให้เพิ่มความเร็ว และลบความผิดพลาดในการทำงานในภาพรวม ได้

 

การแยกบุคลิกเพื่อนร่วมงาน ต้องผ่านการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม จัดกระบวนการ

 

การทำงานแบบแยกบุคลิกคน รู้จักคนทำงาน และทำงานให้สอดคล้องกับบุคลิกคน จึงไม่ใช่ทำงานแบบเดียว

ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามารถ ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ที่สามารถทำงานได้เร็ว ได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด เป็นมูลค่าของการทำงาน 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มิถุนายน 2556 19:24 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2556 19:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ