นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1736
ความเห็น: 0

9 ข้อวิธีการเรียนให้สำเร็จในฐานะนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ทำทั้ง 9 ข้อนี้ รับรอง มีความรู้ สอบได้ทุกวิชา

การเป็นนักศึกษา ถือว่ามีเกียรติ ถือว่าเป็นคนชั้น ปัญญาชน จึงต้องทำตนให้มีเกียรติ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้คนยอมรับ นับถือ


การเรียนในฐานะนักศึกษา ต่างจากนักเรียน คือต้องเรียนแบบ ศึกษาด้วยตนเอง ต้องเข้าหาความรู้ ต้องให้ได้ความรู้ เพราะ


นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิต เป็นผู้รู้ หมายถึง ใช้ความรู้ มีความสามารถใช้ทำงานได้

เรียนหมอเป็นหมอ

เรียนวิศวฯ เป็นวิศวกร

เรียนนิติศาสตร์เป็นนักกฎหมาย

เรียนเกษตรเป็นนักวิชาการเกษตร นักผลิต นักขายทางการเกษตร

ฯลฯ

 

การเรียนให้มีความรู้ ทำงานได้ ต้องเรียนให้เป็น ต้องตั้งใจเรียน

 

การเป็นบัณฑิต นอกจากความรู้วิชาการที่เรียน

 • ต้องรู้แหล่งความรู้ ตำรา เว็บไซต์ไว้ค้นคว้าใช้ทำงาน

 • ต้องทำรายงานเป็น ต้องนำเสนอเป็น

 • ต้องใช้คอมพิวเตอร์

 • ต้องอ่านตำรา สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

 • ต้องทำงานเป็น

 • ต้องมีจริยธรรม จรรยาบรรณ 

คือความหวังของคนที่เป็น บัณฑิต ซึ่งต้องใช้เวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย สร้าง หล่อหลอม ฝึกฝน

 

การเรียน เป็นส่วนสำคัญของการศึกษา ต้องเรียนให้ถูกวิธี โดย


 1. ต้องศึกษารายละเอียดของรายวิชาให้ดี ว่าเรียนให้ได้ความรู้ ความสามารถอะไร มีหนังสือตำราอะไรที่เป็นหลัก 


 2. ต้องไปค้นคว้า ศึกษาเนื้อหาในตำราหลัก และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งคือ แหล่งความรู้ที่แท้จริงทั้งในการเรียน และการใช้ในอนาคต


 3. ต้องตั้งใจเข้าเรียนทุกครั้ง หากเข้าไม่ได้ ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอน ต้องติดตามเอาหาจากเพื่อน


 4. การเรียนในชั้น ต้องตังใจฟังให้เข้าใจ คิดตาม จดเฉพาะคำสำคัญว่า มีอะไรบ้าง ไม่ต้องจดทุกคำที่อาจารย์สอน เพราะจะจดไม่ทัน และทำให้เสียสมาธิในการเรียน


 5. ให้นำคำสำคัญที่จดมาทำความเข้าใจ ขยายความทันทีที่มีเวลา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือตำราหลัก


 6. ให้ทำงาน การบ้านด้วยตนเอง การดูจากเพื่อนต้องดูเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่คัดลอก


 7. ให้หมั่นทบทวนความรู้ตลอด อย่างต่อเนื่อง อย่าแค่ดูหนังสือก่อนสอบเท่านั้น


 8. ให้หมั่นทบทวนความรู้ ความสามารถจากเป้าหมาย วัตกุประสงค์ของรายวิชา เพราะเป็นแนวคำถามของข้อสอบ


 9. พยายามศึกษาตำราภาษาอังกฤษ ค้นคว้าจาก youtube ในเรื่องที่เรียน เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น ทำบ่อย ๆ จะทำให้คุ้นกับภาษาอังกฤษ ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อการศึกษา และใช้งาน

 

หากทำทั้ง 9 ข้อนี้ รับรอง มีความรู้ สอบได้ทุกวิชา

 

จะเห็นว่า การเรียนแต่ละรายวิชาต้องใช้เวลา นอกชั้นเรียนมากพอสมควร

 • จึงต้องลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสม 

 • ต้องจัดเวลาให้สอดคล้องกับการเรียน การศึกษา เพื่อเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงาน คือ การจัดการเวลา

 

ขอให้ทุกคน เรียนให้สำเร็จ เป็นบัณฑิตตามความคาดหวัง และบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพทุกคน  


Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 June 2013 18:52 Modified: 16 June 2013 18:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ