นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1298
ความเห็น: 2

Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน

สอนให้เรียนรู้ สอนใช้ความรู้ อย่าสอน แค่ให้ ความรู้

Explicit knowledge เป็นความรู้ที่มีในแหล่งต่าง ๆ ทั้งหนังสือ ตำรา เว็บไซต์ และสื่อต่าง ๆ ซึ่งวันนี้มีมากมาย จนใช้กันไม่ถูก หากันไม่ทัน จนบางครั้งก็ผ่านเลยไปยังไม่ทันได้ใช้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดิจิตอล ทั้งหลาย

สมัยก่อน ที่คนมีความรู้ไม่มาก ความรู้หายาก จึงต้องขอร่ำเรียนจากผู้รู้ ที่เรียกว่า ครู อาจารย์

ผู้ที่ทำอะไรสำเร็จ คือผู้ฝึกฝนตนเอง คิด ทำเอง จนมีผลงาน แต่หลายคนไม่มีการบันทึกความรู้ โดยเฉพาะคนไทย

ความที่ใช้ทำงาน แต่ไม่มีการบันทึกไว้ให้เรียนรู้ เรียกว่า Tacit knowledge

คำถามว่า ความรู้ที่มีการบันทึกในหนังสือ ตำรา สื่อต่าง ๆ กับความรู้ในตัวคน ความรู้ไหน สำคัญกว่า

สมัยนี้ เป็นสมัยที่มีความรู้มากมาย เรียนรู้กันไม่ทัน


Tacit knowledge หรือ ความรู้ทำงานให้เกิดงานได้ มีความสำคัญมากกว่า ความรู้ที่มีการบันทึกไว้

พราะ ความรู้ หากไม่เรียนรู้ ให้เข้าใจ จนใช้งานได้ จะไม่มีความอะไร เป็นแค่หนังสือ ตำรา สื่อ เว็บไซต์ ต่าง ๆ เท่านั้น

 

การที่ ความรู้เหล่านั้นจะถูกใช้งานได้ ต้องถ่ายเข้าไปในตัวคน เป็นทักษะความรู้ จนเป็น Tacit knowledge      

ไม่มี แม่ครัว พ่อครัว คนใด เปิดตำราทำอาหาร แล้วอร่อยเลิศรส เป็นเอกลักษณ์ จนกว่าจะฝึกฝนฝีมือ จนเป็นฝีมือทำอาหาร เป็น Tacit knowledge

 

น่าเสียดาย ที่การศึกษาของไทย เน้นที่เรียนแบบ Explicit knowledge คือเรียนแบบจำในตำรา ในแบบเรียน จึงใช้งานได้น้อย ที่สำคัญ หลาย ๆ เรื่อง ไม่สอดคล้องกับ ความเป็นอยู่ของไทย

 

จึงทำแบบคัดลอก เลียนแบบ ไม่รู้จริง มีแค่รู้จำ โดยเฉพาะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย

ที่เน้นกิจกรรม เรียนรู้ และไม่ทำ ไม่ปฏิบัติ

มักท่องศีล ธรรม ได้ แต่ไม่ปฏิบัติ จึงตกเป็นทาสของความเชื่อ มากกว่า ความจริง


การศึกษา ที่ทำให้คนเจริญ ต้องเป็นการศึกษาเพื่อการใช้งาน ทำงานจริง รู้จริง พอดี พอเพียง

 

ปัจจุบัน เรียนมาก เรียนเกิน แต่ไม่รู้จะใช้อย่างไร จนทำให้เกิด รายจ่าย มากกว่ารายได้


การศึกษาที่ดี เพื่อชีวิต ต้องสร้างรายได้ ได้ มากกว่า รายจ่าย

คือต้องเรียนให้มีทักษะ ทำงานได้ คือ Tacit knowledge  ไม่ใช่หนังสือ ตำรา หรือ Explicit knowledge


การศึกษาวันนี้ กระบวนการเรียน สำคัญกว่า ความรู้

 

แล้วผู้สอนต้องสอนอย่างไร ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ได้ เพราะผู้สอนไม่เคยใช้ความรู้จริง

ยกเว้น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล คือ การเรียนแบบใช้จริง มีทักษะ คือ Tacit knowledge


วันนี้ นักศึกษาทุกคนเรียนรู้ได้

แต่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้เป็น

ต้องเริ่มจากสอนให้เป็น คือ

สอนให้เรียนรู้ สอนใช้ความรู้

อย่าสอน แค่ให้ ความรู้ 


คือ คุณภาพการศึกษาไทย

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 มิถุนายน 2556 20:02 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2556 20:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้มือสองจริง ๆ ครับ

อิอิอิ

เราเอง

"การศึกษาวันนี้ กระบวนการเรียน สำคัญกว่า ความรู้"

สำหรับตนเองแล้วเชือมั่นในการเรียนรู้แบบ PLA (Participatory Learning through Action) ครู-ศิษย์ ร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์จริงไปด้วยกัน ด้วยบรรยากาศของความสัมพันธ์ของผู้ร่วมเรียนรู้ และเชื่อว่าทุกคนมีความรู้ เป็นได้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน บทบาทของการเป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้จัดการเรียนรู้ ผู้ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ร่วมกันสำคัญมากกว่าการถ่ายทอดความรู้ การเรียนความรู้ในตัวคน ทำให้เห็นคุณค่าของความเป็นคนของตนเองและผู้อื่น ..เป็นการศึกษาเพื่อยกคุณค่าของความเป็นมนุษย์...นะคะ

สนับสนุน "กระบวนการเรียน สำคัญกว่า ความรู้" และจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ สำคัญอยู่ที่เราจะเข้าถึงจินตนาการของกันและกันได้อย่างไร....

อ่อนน้อม พร้อมเปิดใจ เคารพกันและกัน สำหรับการร่วมเรียนรู้ หากเชื่อว่า "ชีวิตคือการศึกษา และเรียนรู้ รู้เพื่อที่จะพ้นทุกข์ร่วมกัน" นอกนั้นสมมุติ...ผ่านให้ได้

" ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน บุญสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น"เชื่อมั่นว่า สักวันหนึ่งคุณภาพการศึกษาไทยที่เราต้องการเกิดได้ ภายใต้ความเป็นไท ร่วมกันชื่นชม เชิดชู ความดี มีคุณค่า ในความเป็นไทย ร่วมลงมือทำและรอคอยอย่างมีความสุข เริมต้นที่ตัวเราเอง " ศรัทธาในส่วนดี เมตตาในส่วนด้อย" บุคคลมีกรรมเป็นของตน บุคคลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ไม่มีใครหนีพ้นกรรมได้ต่อเมื่อรู้ทันกรรม จึงแก้กรรมได้ ....สาธุ

ขอบพระคุณท่านผู้บันทึกต้นทางค่ะ

ยาดมเอง (ดมเพื่อ..เจริญปิติ สติ ปัญญา)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ