นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1196
ความเห็น: 0

เตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ต้องมีมาตรฐานทางวิชาการ ถูกต้อง เป็นระบบ สม่ำเสมอ ทั้งระบบการจัดพิมพ์ การอ้างอิง การเขียนเอกสารอ้างอิง เพื่อเป็นการแสดงถึงความมีมาตรฐานทางวิชาการ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นอกจาก ผลงานทางวิชาการแล้ว

มีหลักฐานเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่ง ที่ทุกคนควรเตรียมให้พร้อมด้วย คือ


 1.  แบบประวัติ กม.03 ซึ่งเป็นแบบประวัติกสนทำงาน และการแสดงภาระงานย้อนหลัง เป็นการแสดงในภาพรวมว่า ผู้ขอมีความรู้ ประสบการณ์อะไร และทำอะไรบ้าง โดยเฉพาะ งานสอน งานวิจัย


 2. การประเมินการสอน ซึ่งประกอบด้วย

 2.1  เอกสารประกอบการสอน คือ คำบรรยายที่ใช้ในการสอน

ดังนั้น เมื่อเตรียมการสอน ต้องเขียนบทบรรยาย จัดพิมพ์ โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาหลัก ที่แสดงความชำนาญของสาขาที่นำมากำหนดตำแหน่ง

การเตรียมจัดทำไว้ และนำมาปรับเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน

 

 2.2  การประเมินการสอนโดยนักศึกษา เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมการ โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ต้องให้แยกเป็นส่วนของผู้สอน

ซึ่งต้องสอดคล้องกับเนื้อหลัก ตรงกับเอกสารประกอบการสอน เพราะเป็นผลที่เชื่อมโยงกัน และควรต้องทำย้อนหลัง 2-3 ปี เพราะส่วนสำคัญในการประเมินการสอน


 

ไม่ว่าจะเตรียมเอกสาร หลักฐานใด ๆ สิ่งต้องทำคือ

ต้องมีมาตรฐานทางวิชาการ ถูกต้อง เป็นระบบ สม่ำเสมอ ทั้งระบบการจัดพิมพ์ การอ้างอิง การเขียนเอกสารอ้างอิง เพื่อเป็นการแสดงถึงความมีมาตรฐานทางวิชาการ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ

 

 

 เพราะผลงาน หลักฐานทุกชิ้น จะเป็นต้นแบบทั้งใช้สอน และการอ้างอิงตรวจสอบ ที่กรรมการทุกชุดต้องรับผิดชอบในการรับรอง

 

 

สำหรับ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ช่วยส่งเสริม ความเป็นมาตรฐานของเอกสารประกอบการสอน

 

โดยขอให้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประเมินผลงานวิชาการในสาขาของผลงานช่วยประเมินตามรูปแบบของการประเมินผลงาน เพื่อความถูกต้อง ความมั่นใจในผลงาน ทั้งเพื่อการใช้งาน และการพัฒนาเป็นหนังสือ ตำราต่อไป

 

 

รวมทั้งเชิญชวนให้มีการประเมินการสอนล่วงหน้า เพื่อจะทำให้มีเวลาปรับปรุงผลงาน และไม่เสียเวลาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

การประเมินผลการสอน มีอายุใช้งานได้ 2 ปี

 

การเตรียมการล่วงหน้า จะเป็นการพัฒนาความพร้อม ทั้งการปฏิบัติงาน และมีมาตรฐานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่มีผู้ชี้แนะ ตรวจตรา แก้ไขให้

 

 

มาตรฐานวิชาการของผลงาน เอกสาร หลักฐาน เป็นมาตรฐานของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง กรรมการ คณะ และมหาวิทยาลัย  

 

คือ ความเชื่อถือ ไว้วางใจ ต่อผู้พบเห็น 

 

ที่สำคัญคือเป็นต้นแบบในการใช้สอน แนะนำนักศึกษา  

มิฉะนั้น จะเอาอะไรไปกำกับนักศึกษา หากนักศึกษาบอกว่า อาจารย์ยังไม่ทำ หรือ ก็ทำตามผลงานของอาจารย์  

 

ดังนั้น อาจารย์ทุกคนที่การจัดทำเอกสาร หลักฐาน ให้พร้อม เพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ความน่าเชื่อของตนเอง

และภาพลักษณ์ของหลักสูตร สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

อันสะท้อนการยอมรับของมาตรฐานของคนในคณะ มหาวิทยาัลัย ที่ทุกคนต้องช่วยกันแสดงในการจัดทำทุกครั้ง

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มิถุนายน 2556 13:20 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2556 13:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.232.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ