นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1418
ความเห็น: 1

กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ตลอดเวลา ที่หน่วยคลัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร 0 7428 6022-3

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 22 มิถุนายน 2556 ได้มีการรายงานทรัพย์สิน หรือยอดเงินกองทุนของคณะต่าง ๆ ประจำปี 2554

กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้ตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 จนปี 2554 

มีทรัพย์สินเป็นยอดเงินในกองทุนรวม 10,636,795 บาท

มีรายรับจากดอกผลที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก 296,412 บาท

มีรายจ่ายนำไปเป็นทุนการรศึกษา 225,133 บาท

ส่วนที่เหลือ 71,279 บาท นำสมทบเข้ากองทุนตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค และใช้ในการจัดการกองทุนบางส่วน เช่นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

 

กองทุนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา บุคลากร และศิษย์เก่า โดยใช้ดอกผลจากการดอกเบี้ยเงินฝาก นำมาจัดสรรเป็นการศึกษาแก่นักศึกษา ทุกปี

 

ตั้งแต่สมัยที่ ผศ.ดร. เสียง กฤษณีย์ไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งคณบดี ได้นำผลประโยชน์จากการจัดงานเกษตรภาคใต้เข้าสมทบกองทุนปีละประมาณ 500,000 บาท และได้ดำเนินการจนถึงปัจจบัน เนื่องจากผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นการร่วมทำกิจกรรมของนักศึกษาในการทำงานเกษตรภาคใต้


เนื่องจาก ดอกผลในการฝากเงินปัจจุบันอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำ ทำให้มีเงินไปจัดสรรทุนการศึกษาได้น้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จึงได้นำเงินจากผลประโยชน์จากงานเกษตรภาคใต้มาจัดสรรเป็นทุนแก่นักศึกษาโดยตรงปีละ 100,000 บาท และนำเข้าสมทบกองทุนคณะฯ 400,000 บาท

ทุนที่นำมาจัดสรรแก่นักศึกษาจากส่วนงานเกษตรภาคใต้นี้

กำหนดให้แก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมในงานเกษตรภาคใต้ มีผลการเรียนที่สามารถเรียนให้สำเร็จได้

โดยแยกเป็นของนักศึกษาทุกภาควิชา ๆ ละ 1 ทุน รวม 6 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

ส่วนที่เหลือเป็นการจัดสรรทั่วไป โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ยังไม่สังกัดภาควิชา

รวมทั้งสิ้นปีละ 10 ทุน

 

ทุนการศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากการจัดสรรจากดอกผลของทรัพย์สินกองทุนคณะ

ผลประโยชน์จากงานเกษตรภาคใต้

และทุนที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนการศึกษาโดยตรงโดยไม่ต้องรอสะสมเป็นดอกผลอีกจำนวนหนึ่ง

 

ในการจัดสรรทุนการศึกษาทุกปี ยังมีนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก ที่ยังต้องการการบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

แม้เป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่สามารถช่วยสนับสนุน ให้กำลังใจแก่นักศึกษาได้จำนวนหนึ่ง


จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ตลอดเวลา ที่หน่วยคลัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร 0 7428 6022-3 

และเงินที่บริจาคเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามระเบียบ      

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มิถุนายน 2556 15:26 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2556 15:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยอดเยี่ยมเลยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.232.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ