นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 873
ความเห็น: 0

ย้อนอดีต บัณฑิตใหม่ การใช้ค่าปริญญา

ขอให้บัณฑิตทุกคน คงคุณค่าของความเป็นบัณฑิต ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ สร้างสรรประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่ปริญญาที่ได้รับ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดคุณค่า คือ ค่าที่แท้จริงแห่งปริญญาบัตร

คนไทยโชคดี ที่เมื่อสำเร็จศึกษาแล้วได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมอบหมายให้เสด็จแทนพระองค์

 

จำได้ว่า เมื่อ 38 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  วท.บ. เกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยดเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งเป็นครั้งที่มีความตื่นเต้นและภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต เนื่องจากเป็นครั้งแรกในชีิวิตที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใกล้ชิด

และอีกครั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้ารับพระราชทานปริญญา ณ สวนอัมพร

 

หลังการรับพระทานปริญญาบัตรปริญญาตรี นอกจากความภาคภูมิใจความสำเร็จของการศึกษา ก็ตั้งใจว่า จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ในหน้าที่ที่ได้รับ

 

การได้โอกาสเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ เมื่อปี 2519 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

เมื่อเป็นอาจารย์จึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก เมื่อปี พ.ศ. 2528 ณ Mississippi State University สหรัฐอเมริกา ในสาขา Agronomy-Seed Technology ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเด่นที่สุดในสาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ในขณะนั้น

 

แต่ไม่ได้เข้าพิธีรับปริญญาบัตรเนื่องจากต้องกลับมาทำงาน

และพิธีก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าของไทย เป็นการจากอธิการบดีเท่านั้น ที่จำได้ จะมีเฉพาะบัณฑิตปริญญาเอกที่ขึ้นรับกับอธิการบดี

ส่วนปริญญาอื่น ๆ ขานชื่อปริญญาเท่านั้น ไม่มีการขานชื่อบัณฑิตเหมือนประเทศไทย

 

การใช้ความรู้จากการศึกษาต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น แก่ส่วนรวม ไม่ใช่เกิดประโยชน์แก่เฉพาะตน ดังพระราชดำรัสของพระราชบิดา ที่ให้ "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

 

ความรู้ ความสามารถที่ได้จากการศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือ กระบวนการหาความรู้เพิ่ม กลั่นกรอง ฝึกฝนให้ก้าวหน้า ทันสมัยในการใช้ให้เกิดประโยชน์

 

โดยเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีเจตนาให้ผู้ศึกษาได้รับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อุทิศตน มุ่งมั่นสรรค์สร้างความรู้ใหม่ ๆ  ที่เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างประโยชน์

 

จากความหมาย แสดงว่า ไม่ใช่ผู้สำเร็จการศึกษาในระบบเท่านั้นที่เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้ที่สร้างสรรค์ ทำงานตามความหมายดังกล่าวก็เป็น นักปรัชญา นักคิดที่มีค่า จำนวนมาก

 

ในทางตรงข้าม ผู้ที่เรียนสำเร็จจนได้รับปริญญา แต่ไม่ทำหน้าที่สร้า้งค่า สร้างปัญญา สร้างประโยชน์ ก็เป็นเพียงผู้สำเร็จและได้รับปริญญาเอก ไม่เป็นนักปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือเรียกว่า มีหน้าที่แต่ไม่ทำหน้าที่ คือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่

 

การศึกษาเป็นการลงทุนเรียน แต่การสร้างค่าเป็นการนำผลจากการเรียนมาสร้างค่า สร้างประโยชน์

 

บันทึกนี้ เป็นบันทึกในฐานะผู้เกษียณอายุในหน้าที่อาจารย์และผู้บริหารการศึกษา ในวันรับปริญญาของบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 33 รุ่น

ตลอดชีวิตการทำงานที่ได้ใช้ค่าของการศึกษาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ จนหมดภาระหน้าที่

 

 

ขอให้บัณฑิตทุกคน คงคุณค่าของความเป็นบัณฑิต ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ สร้างสรรประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่ปริญญาที่ได้รับ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดคุณค่า คือ ค่าที่แท้จริงแห่งปริญญาบัตร

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 September 2013 12:23 Modified: 16 September 2013 19:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ