นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1293
comment: 0

หลักการอ่านบทความวิจัย 1.เป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย

การอ่านผลงาน บทความวิจัย ให้เกิดประโยชน์ เกิดค่า จึงต้องเข้าใจเป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย

ก่อนจะถึงการอ่านบทความวิจัย ขอเริ่มจากเป้าหมายและแนวคิดการทำการวิจัยก่อน

 

การวิจัย คือการค้นคว้า ศึกษา ตรวจหาความเป็นจริงเพื่อการ แก้ปัญหา พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

 

ดังนั้น การวิจัยต้องเริ่มจากการค้นหา  ตรวจสอบว่า

- มีใครได้ทำอะไรไปถึงไหนแล้ว

- มีเรื่องอะไรที่ตรงกับสนใจ ความรู้ ความชำนาญของเรา

- มีเรื่องอะไรที่ทำแล้วสร้างค่า สร้างประโยชน์กับชุมชน ประเทศชาติ สังคม ต่อโลก

 

จากนั้น ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนการศึกษา กำหนดเรื่องที่จะศึกษา ทดสอบ ทดลอง หาความจริง

 

การตัดสินใจจะทำวิจัยเรื่องอะไร ต้องมุ่งเน้นที่เป้าหมาย คือ การแก้ปัญหา และพัฒนา ให้ดีขึ้น ที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อชุมชน ต่อประเทศชาติ ต่อโลก โดยเฉพาะการทำวิจัยที่ต้องขอสนับสนุนแหล่งทุน

 

หากเป็นบริษัท ต้องตอบสนองกับบริษัท

หากเป็นหน่วยงานราชการ ต้องตอบสนองต่อประเทศเจ้าของภาษี

 

ดังนั้น การทำวิจัยจึงไม่ใช่ทำอย่างที่ตนชอบ อยากทำ

ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นต้องลงทุนเอง อย่างนักค้นพบ นักประดิษฐ์ในอดีต ที่คิด ค้น ด้วยความอยากรู้ อยากเห็น ที่ทำด้วยตนเองทั้งสิ้น ทั้งแรงกาย ใจ ค่าใช้จ่าย

 

การทำการค้นคว้าสมัยก่อน จะเป็นการลองผิดลองถูก จนกระทั่งได้ผลใช้งานได้ จึงทำให้เปิดกว้างในการคิด การทำ การลอง และผลงานหลาย ๆ ชิ้นก็ไม่ได้เกิดจากการค้นคว้าทดลอง แต่เป็นการค้นพบด้วยความบังเอิญ

 

เช่น การเข้าใจแรงโน้มถ่วงของโลกจากผลแอปเปิลที่ตกลงดิน

การวัดปริมาตรคน และสิ่งที่มีรูปทรงยากในการวัดด้วยการแทนที่น้ำ

การทำให้ยางคงทนจากการที่กำมะถันหกรดใส่  เป็นต้น

 

แต่ปัจจุบัน การวิจัยต้องการความแม่นยำ ทำให้เน้นไปที่กระบวนการ วิธีการมากจนไปจำกัดเป้าหมายและจิตวิญญาณการวิจัย

 

ดังนั้น การอ่านผลงาน บทความวิจัย ให้เกิดประโยชน์ เกิดค่า จึงต้องเข้าใจเป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 October 2013 11:05 Modified: 12 October 2013 11:05 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.22.210
Message:  
Load Editor
   
Cancel or