นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 870
ความเห็น: 0

การสอนเพื่อพัฒนาคน

ความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คือ หาความรู้ได้ ใช้ความรู้เป็น

การสอน คือการพัฒนาคน ไม่ใช่เพียงให้ความรู้

ยิ่งปัจจุบัน ความรู้มีมากมาย และทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงได้มาก

 

ปัญหาการพัฒนาคนจึงไม่ใช่ขาดความรู้ และเติมความรู้เหมือนสมัยก่อน ที่คนส่วนใหญ่ ถูกมอบหมายให้ทำงาน ช่วยงานพ่อแม่ และแหล่งความรู้มีน้อย จึงต้องไปเรียนจากผู้รู้

 

สิ่งที่ต้องทำในการสอนปัจจุบัน คือ

การพัฒนาพฤติกรรม ความสามารถของคน หรือ ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย

ความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

คือ หาความรู้ได้ ใช้ความรู้เป็น

 

ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ได้เป้าหมายดังกล่าว

 

การสอนให้เรียนรู้เป็น เริ่มจากมีข้อตกลงในกระบวนการที่ชัดเจน ว่าต้องการให้เรียนอะไร ทำกิจกรรมอะไร ประเมินผลการเรียนรู้จากอะไรบ้าง ให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ กติกาที่กำหนด

 

การฝึกความรับผิดชอบ ต้องกำหนดการให้งานทำ กำหนดส่ง

สมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้เรียนทำซ้ำจากผู้อื่นได้ การทำงานบางชิ้น ต้องให้เขียนเป็นลายมือของผู้เรียนแทนการพิมพ์

 

การให้งานก็ให้ค้นคว้าแหล่งข้อมูลหลัก เช่น หนังสือ/ตำราหลัก วารสารหลัก เพื่อให้รู้จักแหล่งข้อมูล

 

การให้ฝึกปฏิบัติจริง การทำรายงาน ซึ่งต้องมีการติดตามความสนใจในการเรียนด้วย

 

การทดสอบความรู้ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น แต่สัดส่วนจะน้อยลง ให้สมดุลกับกระบวนการหาความรู้ ใช้ความรู้ ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกวินัย

 

อย่างวิชาที่สอน ให้คะแนนผลการสอบทั้งกลางภาค ปลายภาค รวมเพียง 40% ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องการทำงานตามสั่ง พฤติกรรมการทำงาน

 

เมื่อจะสอนให้ผู้เรียนรับผิดชอบ มีวินัย ผู้สอนเองก็ต้องรับผิดชอบ มีวินัย

ในการตรวจงาน ตรวจข้อสอบ เป็นต้นแบบด้วย มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการยอมรับการฝึกของผู้เรียน

การตรวจงาน ตรวจข้อสอบ ก็ต้องชี้ให้เห็นจุดบกพร่องเพื่อการพัฒนา มากกว่าแค่ผิดถูก

 

สุดท้ายคือการประเมินการเรียน หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ ก็ให้ผ่านไม่ได้ ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบและมาตรฐานการเรียน

 

ส่วนใหญ่ ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน ไม่ใช่คนเรียนไม่ได้

แต่เป็นผู้ไม่รับผิดชอบในการเรียน ไม่ทำงานตามที่มอบหมาย ขาดวินัยในตนเอง

จึงไม่มีความรู้ ความสามารถให้ประเมิน 

 

การสอนเพื่อพัฒนาคน ต้องประเมินที่พฤติกรรมการเรียนรู้ ควาบรับผิดชอบ มีวินัย และใส่ใจเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับความรู้ ความสามารถ

 

ผู้เรียนที่ทำตามกติกา ทำตามงานที่มอบหมาย รับรองว่าผ่านการประเมินแน่นอน

 

การทำงานยุคปัจจุบัน กระบวนการทำงาน คือหาความรู้มาใช้ทำงาน รับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสิ่งสำคัญกว่า การมีความรู้ในตัว

เพราะความรู้พัฒนาไปเร็วมาก จึงต้องหาติดตามเพิ่มตลอดเวลา

 

การสอนเพื่อพัฒนาคน

ผู้สอนต้องปรับกระบวนการให้เป็นกระบวนการเรียนรู้

ผู้เรียนต้องร่วมมือฝึกตามงานที่มอบหมาย และทำเอง เรียนรู้เอง เพราะต้องทำเป็น คือผลสำคัญของผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ตุลาคม 2556 18:00 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2556 18:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ