นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 696
ความเห็น: 0

งานบริหารองค์กร กับ งานบริหารงานตนเอง

การบริหารองค์กรคือการทำให้คนองค์กรทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ มีมูลค่าเพิ่ม

การบริหารองค์กร เป็นการบริหารให้คนทำงานตามเป้าหมายขององค์กร

พัฒนาคนในองค์กรให้เก่งขึ้น

พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรทำให้คนในองค์กรสามารถทำงานได้ดี สะดวก และอำนวยความสะดวกการทำงานของคนในองค์กร

 

การบริหารงานตนเอง เป็นการทำงานของคนแต่ละคนตามหน้าที่ ตามข้อตกลง ตามที่องค์กรมอบหมาย

และตนเองใหัเจริญกัาวหน้าตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งไม่ใช่แค่ตนเองแต่ต้องทำให้องค์กรเจริญ

 

การเจริญขององค์กร เป็นการทำให้องค์กรทำงานได้มากขึ้น สร้างประโยชน์แก่องค์กร สร้างสิ่งใหม่ ๆ

 

การบริหารองค์กรคือการทำให้คนในองค์กร ทำงานสะดวกด้วยการลดข้อจำกัด เพิ่มความสะดวก ความรวดเร็วในการทำงาน

ทำงานให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทำงานให้เป็นระบบ ทำงานเป็นทีมเสริมกัน

 

การบริหารองค์กรเป็นหน้าที่ของผู้นำ ที่ต้องรู้ความเก่ง ความชำนาญ ของคนในองค์กร เพื่อให้สามารถใช้ความสามารถสร้างงาน สร้างผลิตภาพได้ดีขึ้น

 

รู้จุดอ่อน จุดที่ต้องพัฒนา ทั้งองค์กรและคนในองค์กร

ที่สำคัญต้องจับใจคนในองค์กรให้ได้เพื่อทำให้ความเข้าใจและเป็นกำลังใจเสริมให้คนทำงานได้อย่างที่

และพัฒนาคนให้มีความสามารถสูงขึ้น พัฒนาการทำงานเป็นทีม เป็นระบบ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเกิดค่า เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่า

 

เป้าหมายสำคัญของการบริหารองค์กร คือการพัฒนา จัดระบบ ให้คนในองค์กรสามารถทำงานได้เต็มที่ มีประสิทธิภาพ ด้วยการเสริมความสะดวก เติมกำลังใจ

 

คนทำงานให้ได้ใจ จะทำงานด้วยความท้าทายและมีความสุข หากติด ๆ ขัด ๆ ก็ไม่อยากทำ

 

บทบาทผู้นำที่สำคัญ คือ

การสร้างระบบ

สร้างความยั่งยืนให้องค์กร ที่ไม่ใช่ขึ้นกับผู้บริหาร

ต้องสร้างระบบให้คนในองค์กรเห็นความสำคัญร่วมกันที่ผู้บริหารเปลี่ยนไป ระบบก็ยังพัฒนาต่อได้

 

การบริหารองค์กรต้องทำให้คนทำงานดีขึ้น มีความสุข มีความภูมิใจ พัฒนาคนให้ก่งขึ้น ทำงานให้เกิดผลิตภาพ และสร้างมูลค่าร่วม

 

เพราะการทำงานที่ไม่มีรายได้เพิ่ม ก็ขาดเงิน ขาดความคล่องตัวในการพัฒนา จึงยากต่อการพัฒนา

ดังนั้น ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทัพ เสริมทีม ให้เกิดความเข้มแข็ง

 

การบริหารองค์กรคือการทำให้คนองค์กรทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ มีมูลค่าเพิ่ม

 

การบริหารงานตน คือการพัฒนาความสามารถตนให้ทำหน้าที่ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์ เกิดมูลค่า

 

ซึ่งทั้งสองบทบาทต้องทำร่วมมือกัน ต้องเข้าใจร่วมกัน แต่ทำต่างบทบาทกัน ด้วยเป้าหมายเดียวกันที่ต้องอาศัย มิตรภาพ ความสัมพันธ์ ต้องมีค่านิยมและเป้าหมายร่วม (shared value and goal)

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มกราคม 2557 21:56 แก้ไข: 17 มกราคม 2557 21:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.233.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ