นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 509
ความเห็น: 0

ประกันคุณภาพอย่างไรให้ไม่มีคุณภาพ 1. เหตุและผล

การประกันคุณภาพการศึกษาไทยมัวสาระวนอยู่กับการทำระบบ ไม่ใส่ใจต่อคุณภาพต่อผลผลิตจริง เรียกว่าทิ้งผู้เรียนไปทำระบบประกันคุณภาพ และเบียดบังงบประมาณ เวลา ทรัพยากรจากการเรียนการสอนไปทำประกันคุณภาพ

 

ประเทศไทยทำประกันคุณภาพกันมาเกือบครบ 3 รอบ รอบละ 5 ปี รวมก็เกือบ 15 ปี

ผลคุณภาพการศึกษาไทยต่ำลงเพื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั้งความรู้ ความสามารถ

ผลการวิจัยและบริการวิชาการ ได้พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น หรือมีปัญหาเพิ่มขึ้น

ผลการพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรม ของสังคมตกต่ำลง

 

คือผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทย ที่สามารถดูได้จริงจากความสามารถของผู้เรียน ของบัณฑิต ค่าของผลการวิจัยและบริการวิชาการ และสภาพของสังคมที่เห็นที่สัมผัสได้

 

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะ

การประกันคุณภาพการศึกษาไทยมัวสาระวนอยู่กับการทำระบบ ไม่ใส่ใจต่อคุณภาพต่อผลผลิตจริง เรียกว่าทิ้งผู้เรียนไปทำระบบประกันคุณภาพ และเบียดบังงบประมาณ เวลา ทรัพยากรจากการเรียนการสอนไปทำประกันคุณภาพ ไม่ว่าจะจ้างคน ประชุมสัมมนา จัดเก็บข้อมูล ทำเอกสารที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน

 

ตัวบ่งชี้ไม่ตรงกับคุณภาพของผลผลิตและภารกิจ

งานวิจัยที่มุ่งตีพิมพ์แทนการสร้างค่าพัฒนางานของประเทศ

การเชื่อว่า ผู้มีวุฒิการศึกษาสูง ตำแหน่งทางวิชาการสูง สอนผลิตบัณฑิตได้ดี มีคุณภาพมากกว่า ก็น่าจะลองเทียบกลับไปยังสมัยก่อน ที่ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีวุฒิไม่ถึงปริญญาตรี อาจารย์มหาวิทยาลัยมีวุฒิไม่ถึงปริญญาเอก สามารถสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถสูงได้ 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มิถุนายน 2557 10:40 แก้ไข: 27 มิถุนายน 2557 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.92.170.149
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ