นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1110
comment: 0

หากทำไม่ได้ก็กลับไปอยู่บ้านเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา

เป็นการสอนให้ทุกคนรู้จักการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาละ เทศะ ความเป็นสากล โดยเฉพาะการตระหนักถึงภารกิจในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่ต้องทำจริง รู้จริงด้วยตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานะภาพในการเป็นนักศึกษา เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐาน การศึกษาของ มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

เรื่องนี้เกิดสมัยที่ไปเรียนปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา ช่วงปี พ.ศ. 2526-2528 

 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มีคนใหม่ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท แล้วเรียนต่อเนื่อง และนักศึกษาที่เป็นคนที่ทำงานแล้ว 

 

หลายคนมีฐานะดี บางคนมีฐานันดรสูง บางคนเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่มีคนคอยรับใช้ ช่วยเหลือ ในการเรียน ในการใช้ชีวิต และการทำงาน 

 

แต่การเรียน การศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้อาจารย์หัวหน้าแผนก โปรแกรม ต้องการให้นักศึกษาทุกคนตระหนักว่า การมาเรียนไม่ใช่มาเป็นเจ้านาย ทุกคนต้องทำ ต้องเรียนเอง จึงได้แจ้งนักศึกษาทุกคนว่า 

 

มาเรียนที่นี่ ทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อที่บ้านก็ตาม ทั้งเจ้านาย หัวหน้า ผู้อาวุโส ขอให้ทิ้งไว้ที่บ้าน กลับไปทำที่บ้าน หากใครทำไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ขอให้ไปกลับบ้าน ไม่ต้องมาเรียนให้มีปัญหา

 

อีกทั้งต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับกาละเทศะ เช่น การแต่งกายในการทำกิจกรรมที่เป็นทางการ เช่นการเข้าสอบ การเสนอสัมมนา ต้องแต่งกายให้เป็นสากล ไม่ใช่แต่งกายตามยศฐาบันดาศักดิ์ ชุดประจำชาติของตน ที่คนอื่นไม่รับรู้ด้วย

 

เป็นการสอนให้ทุกคนรู้จักการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาละ เทศะ ความเป็นสากล โดยเฉพาะการตระหนักถึงภารกิจในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่ต้องทำจริง รู้จริงด้วยตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานะภาพในการเป็นนักศึกษา เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐาน การศึกษาของ มหาวิทยาลัย 

 

ถึงแม้จะเปิดกว้าง แต่ต้องเหมาะสมตามกาละเทศะ เป็นการให้เกียรติกันและกันของผู้เรียน และเป้าหมายการเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ความใสมารถของแต่ละคน

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 ธันวาคม 2557 11:12 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2557 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.207.100
Message:  
Load Editor
   
Cancel or