นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 919
ความเห็น: 0

ตั้งใจเรียนสำคัญกว่าตั้งใจสอบ

อยากได้ดี มีอนาคตที่มีความรู้ มีความพร้อมในการใช้ความรู้ มีความรู้ที่หลากหลาย ที่สามารถนำมาใช้งานได้รวดเร็ว ต้องใส่ใจให้ความสำคัญในการเรียน ไม่ใช่แค่การสอบ

 

 

การสอบไล่ผ่านไปอีกภาคการศึกษาที่ 1/2557

ระยะหลัง ๆ เห็นพฤติกรรมการเรียนการสอบของนักศึกษา มักเอาจริงเอาจัง ทุ่มเทกันอย่างหนักในการดูหนังสือสอบ แบบดูหนังสือกันหามรุ่งหามค่ำ ทั้งคืนก่อนวันสอบ

หลายคนดูหนังสือแบบเก็งข้อสอบ ที่ข้อสอบออกไม่ตรงกับที่เก็งก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบ บอกให้เดาก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเดา

เห็นผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนกำหนดเวลาเสมอ แต่ไม่ใช่ทำข้อสอบได้เสร็จเร็ว แต่เป็นเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบข้อสอบแล้ว จึงเห็นหน้าว่าง ๆ ของกระดาษคำตอบเสมอ

 

ซึ่งเป็นพฤติกรรมของการเรียนในยุคปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญต่อเฉพาะการสอบ การเข้าชั้นเรียนด้วยการถูกบังคับ

การเอาจริงจังเฉพาะการสอบ เป็นการเรียนที่ยากจะได้ผลดี โดยเฉพาะการมีความรู้จริง และการใช้ความรู้ เอาแค่จำยังทำได้ยาก แต่ลืมง่าย จึงส่งผลต่อการเรียนการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องกัน

 

การเรียนที่ถูกต้อง ต้องตั้งใจเรียน หมายถึงเอาใจใส่ในการเรียน เรียนให้เข้าใจ จึงสามารถนำไปใช้งานได้คือเป้าหมายของเรียน ไม่ใช่แค่การสอบผ่าน

 

การเรียนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ในการคิดเชื่อมโยง จึงจัดระบบการเรียนเป็นภาคการศึกษา

 

รวมทั้งต้องมีการค้นคว้าที่ทำให้รู้จักแหล่งความรู้แต่ละเรื่องว่าอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อการนำมาใช้ในอนาคต และปัจจุบันที่ต้องเรียนแบบหลากหลายมุมของหนังสือแต่ละเล่ม แต่ละผู้เขียน เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองที่ลากหลายด้าน

จะเห็นทุกมหาวิทยาลัย ทุกประเทศมีการลงทุนมากมายสำหรับห้องสมุด หนังสือตำรา วารสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เรียนรู้ให้พร้อมในการนำไปใช้ทำงาน

 

การใส่ใจตั้งใจในการเรียน ที่ทำให้เข้าใจในเนื้อหาความรู้ เป็นลำดับขั้นตอน คือการทำให้มีความรู้จริง ใช้งานได้จริง ย่อมสามารถสอบได้แน่นอน เพราะเป็นการมีความรู้ทุกส่วน ทุกเรื่องที่เรียน ไม่ใช่สุ่มเดาแบบเก็งข้อสอบ ที่แค่จำได้ในเวลาสั้นๆ  ยากที่จะนำไปใช้ได้จริง

 

จะเห็นว่า ความสำคัญของการศึกษาอยู่ที่การเรียน ไม่ใช่การสอบ และการสอบเป็นเพียงการประเมินผลการเรียนส่วนหนึ่งเท่านั้น

 

อยากได้ดี มีอนาคตที่มีความรู้ มีความพร้อมในการใช้ความรู้ มีความรู้ที่หลากหลาย ที่สามารถนำมาใช้งานได้รวดเร็ว ต้องใส่ใจให้ความสำคัญในการเรียน ไม่ใช่แค่การสอบ

และผู้ที่เจริญก้าวหน้า เป็นผู้ใหญ่ที่มีเกียรติน่าเชื่อถือ ต้องสามารถควบคุมตนเอง ไม่ใช่ต้องบังคับจึงทำแบบทาส  

ทาสของระบบต้องคอยเช็คชื่อ ทั้งที่เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียน

ทาสของเวลาที่ดูหนังสือไม่ทัน

ทาสของคนอื่น หากไม่มีความรู้ ความสามารถจริง ที่ต้องคอยพึ่งคนอื่น 

เป็นทาสยุคใหม่ที่ไม่ต้องจองจำ แต่ต้องจำใจทำ

 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 December 2014 22:00 Modified: 21 December 2014 22:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.190.122
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ