นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 624
ความเห็น: 1

เกณฑ์การวัดการทำงาน

การทำงานดีมาก ดีเด่น ดีเลิศ ที่มีค่า ต้องนำมาเสริมค่ากันและกัน ช่วยเหลือกันตามห่วงโซ่ของงาน เพราะไม่มีใครเก่งไปทุกด้าน ทุกเรื่อง  และต้องไม่นำความเก่งมาขัดแย้งกัน จนเป็นความเก่งที่ไม่มีค่า 

 

 

เกณฑ์การวัดการทำงาน แบ่งเป็น สองส่วน

 

ส่วนบน

 

คนทำได้ตามหน้าที่ ตามเกณฑ์ ตามข้อตกลง เรียกว่า ทำงานดี (good)

 

คนทำงานดีกว่า มากกว่าหน้าที่ เรียกว่า ทำงานดีมาก (very good)

 

คนทำงานดีที่มีความเด่นด้านใดด้านหนึ่งและมากว่าที่ชัดเจน เรียกว่า ทำงานดีเด่น (outstanding)

 

คนทำงานที่ดีเด่นมากที่สุดและมีมูลค่ามากที่สุด เรียกว่า ทำงานดีเลิศ (excellence)

 

 

ส่วนล่าง คือ

 

คนทำงานพอได้ตามเกณฑ์ตามหน้าที่ แต่ยังไม่ดีต้องมีการปรับแก้ ควบคุม เรียกว่า ทำงานพอใช้ (satisfy)

 

คนที่ไม่ตั้งใจทำงาน แต่ยังปรับปรุงได้ เรียกว่า ทำงานแบบต้องปรับปรุง (have to be improved)

 

คนที่ไม่รับชอบหน้าที่งาน ทำงานผิดพลาด ปรับแก้ไม่ได้ เป็นภาระแก่คนอื่น ไม่คุ้มค่าจ้างงาน ทำงานแต่ไม่ได้งาน เรียกว่า ทำงานใช้ไม่ได้ (failed)

 

 

หน่วยงานไหนที่มีคนทำงานดีเลิศจำนวนมาก จะเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงและมีความเป็นเลิศ เพราะสามารถทำงานสร้างค่ามากกว่าเป้าหมายปกติ

 

และการทำงานดีมาก ดีเด่น ดีเลิศ ที่มีค่า ต้องนำมาเสริมค่ากันและกัน ช่วยเหลือกันตามห่วงโซ่ของงาน เพราะไม่มีใครเก่งไปทุกด้าน ทุกเรื่อง 

 

และต้องไม่นำความเก่งมาขัดแย้งกัน จนเป็นความเก่งที่ไม่มีค่า 

 

ต้องทำแบบใครทำได้ดีก็ช่วยเชียร์ ช่วยแชร์ ช่วยพัฒนาคนอื่น ส่วนไหนขาดก็ช่วยเติม เสริมค่ากัน นอกจากได้งานที่มีค่าเพิ่ม ยังเป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงาน

 

ดังนั้น ใครเก่งอะไร ต้องนำมาใช้เพิ่มค่างาน เพิ่มค่ากันและกัน แต่ต้องระวังอย่าให้ขัดแย้งกัน เพราะจะทำให้ค่างานลดลงทันที 

 

ข้อสำคัญ การทำงานที่ดี ไม่มีวิธีเดียว ให้ดูที่ผลของงาน เพราะแต่ละคนมีวิธีการ ความถนัดต่างกัน แต่ต้องให้มีมาตรฐานที่ดีเสมอ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2558 10:16 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2558 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 fruity, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบบันทึกนี้ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ