นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1047
ความเห็น: 0

บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ใหม่ เป็นกระบวนการเชิงระบบ ที่ต้องเข้าใจร่วมกัน ที่ต้องมองเลยภารกิจของตน ของหน่วย ของสำนักงานเลขานุการคณะ มามองที่การสร้างความเจริญของคณะ สนับสนุนใหทกภารกิจของคณะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล ทำได้ดีมีค่ากว่าเดิม ติดตามพัฒนางาน พัฒนาตน ให้ทันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

 

22-24 พ.ค.2558 ได้มีโอกาสร่วมการสัมมนาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ชื่อบันทึกคือ วิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักงานเลขานุการคณะ ที่มุ่งทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ ให้มีค่าเพิ่มขึ้นและปรับให้เข้าสถานการณ์ยุคสมัยเทคโนโลยีให้ทันให้คุ้มค่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 

สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทำหน้าที่ได้ดีจนทำให้คณะเจริญเติบโตมีอายุ 40 ปีในปัจจุบัน ที่ทำให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ทุกระดับปริญญาที่บัณฑิตสามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกที่

 

มีผลงานวิจัยที่ประโยชน์ต่อการจัดการการผลิตทางการเกษตร และพันธุ์พืชใหม่ ๆ โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.

 

มีการบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน เพิ่มค่าแก่สังคม โดยเฉพาะงานตลาดนัดเกษตรที่มุ่งเน้นความปลอดภัย สุขอนามัยอาหาร รวมทั้งงานเกษตรภาคใต้ที่ใช้เพิ่มค่าแก่ผู้บริโภค ผู้ค้า ที่สำคัญคือใช้เป็นสถานที่ฝึกการทำงานจริงของนักศึกษา ที่ได้รับการดูแล กำกับ สอนงานจากบุคคลากร รวมถึงจากส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะตลอดมา

 

เมื่อทำได้ดีแล้ว ต่อไปต้องเน้นที่การเพิ่มค่าและยั่งยืน

 

การบริการให้ประทับใจ คือทั้งถูกต้อง ว่องไว ทันที ทันกาล รวมถึงมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ที่มุ่งเน้นไปที่ผู้รับบริการให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ถูกใจมากขึ้น การทำงานได้เร็ว มีความสุขในการทำงาน เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของฝ่ายสนับสนุน การทำงานไว ก็สามารถทำงานได้มากขึ้น ค่าจึงเพิ่มขึ้น

 

การทำงานเพิ่มค่า เป็นการดูที่ผลของการกระทำ เช่น การบำรุงรักษาห้องเรียนให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ไม่ใช่คอยตามแก้ที่ทำให้เกิดผลกระทบการใช้งาน การเรียนการสอนที่เสียเวลาไป 5-10 นาทีมีผลกระทบทั้งการเรียน อามรมณ์ เนื้อหา รวมถึงการจัดการเรียนของท่านอื่นในการสอนเป็นทีม 

 

การทำงานเพิ่มค่ายังอยู่การใช้เลือกที่มีความคุ้มค่า ไม่ใช่ของราคาถูก เสียง่าย เปลี่ยนบ่อย ที่ทำให้เสียทั้งเวลา เสียงาน เกิดความเครียดในการทำงานเพราะต้องคอยทำงานแก้ไขมากเกินไป ซึ่งการทำเช่นนี้ที่ดีต้องมีการประเมินผลการใช้ถึงปัญหาเหล่านี้เพื่อเป็นเหตุผลว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน

 

มาถึงความยั่งยืน คือการปรับได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำได้ต้องเกิดจากการตื่นตัว ติดตาม เตรียมการ พัฒนาคน พัฒนางาน อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รวมถึงการจัดการความรู้เพื่อรวบรวมการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องอย่างประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลา การขาด การเปลี่ยนคนทำงาน 

 

 

ดังนั้น วิสัยทัศน์ใหม่ เป็นกระบวนการเชิงระบบ ที่ต้องเข้าใจร่วมกัน ที่ต้องมองเลยภารกิจของตน ของหน่วย ของสำนักงานเลขานุการคณะ มามองที่การสร้างความเจริญของคณะ สนับสนุนให้ทุกภารกิจของคณะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล ทำได้ดีมีค่ากว่าเดิม ติดตามพัฒนางาน พัฒนาตน ให้ทันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

 

ขั้นต่อไปคือการนำวิสัยทัศน์มาปรับการทำงานของแต่ละคน แต่ละหน่วย แต่ละงาน ด้วยการตรวจดูว่า มีอะไรที่ต้องทำของเดิมให้เข้าสู่วิสัยทัศน์ ต้องพัฒนาอะไรใหม่ ๆ ให้ได้ตามวิสัยทัศน์ และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง 

 

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปรับแนวคิด จากการมองตนเอง ไปมองที่ผลของงาน มองที่ระบบ มองที่คณะ เช่น 

การทำงานเต็มที่ เต็มใจ ไปเป็นประทับใจ 

การทำงานเป็นภารกิจประจำวันเป็นการมองค่าเชิงระบบ 

มองการทำงานเชิงรับเป็นเชิงรุก 

มองการพัฒนางานมากกว่ามองแต่ปัญหา

มองสนับสนุนทุกคนทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ สะดวก ราบรื่น สบายใจ แทนการมองเป็นปัญหา เป็นภาระ

และมองให้เห็นและตระหนักว่า การทำให้คณะเจริญ คือค่าของทุกคนที่ต้องช่วยกันทำ เพราะทุกค่าเป็นของทุกคน 


อีกก้าวประวัติศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะก้าวสู่อายุครบ 40 ปี


หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤษภาคม 2558 09:16 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2558 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ