นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 656
comment: 0

อยากได้ดี คิดให้สุด ทำให้สุด

การคิดให้สุด ทำให้สุด จึงเป็นการคิด การทำให้ได้ดี ทำดี คนได้ดีคือคนคิด คนทำ นั่นเอง

 

 

การคิดให้สุด หมายถึงการคิดให้รอบด้าน ทั้งปัจจุบัน อนาคต ผลได้ ผลดี ผลเสีย ผลกระทบ ต่อตนเอง ต่อพ่อแม่ ต่อตนรอบข้าง ต่อวงศ์ตระกูล ต่อชุมชน ต่อสถาบัน ต่อสังคม ต่อประเทศ ต่อชีวิตที่เกิดมา

 

แล้วเลือกทำสิ่งที่ดี สิ่งที่ทำให้ตนได้ดี ดีต่อตน ดีต่อพ่อแม่ ดีต่อสังคม ชุมชน ไม่ให้ใครตำหนิ แต่ทำให้ทุกคนมีความสุข

 

ต้องไม่คิดตัดสินใจด้วยอารมณ์ ด้วยทัศนะคติทางลบ การประชด การประท้วงซัำเติมให้แย่ลง

 

เช่นครอบครัวมีปัญหา ก็ควรทำสิ่งดี ๆ ให้คนในครอบครัวมีความรู้สึกดี ๆ เช่น ตั้งใจเรียน ปฎิบัติและทำแต่สิ่งดี ตั้งใจทำให้ตนได้ดี ไม่ใช่ทำไม่ดี หนีเรียน 

 

การทำดี นอกจากช่วยให้สถานการณ์ไม่แย่ลง และคนที่ได้ดีคือตนเอง 

 

ในทางตรงข้าม การทำไม่ดี นอกจากคนทำไม่ได้ดี ยังทำให้เสียหายต่อคนรอบข้าง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน ซึ่งคือทั้งผลและผลกระทบที่ไม่ดี

 

 

เมื่อคิดดีได้แล้ว ต้องทำให้ดีสุด ๆ ไม่ย่อท้อ ให้คิดถึงผู้สนับสนุน อย่างคนที่ได้รับทุน ต้องคิดถึงผู้ให้ทุน คนที่ครอบครัวเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ แสดงว่ามีคนสนับสนุนจากภาษีของประชาชน ที่อยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถช่วยประเทศชาติ สังคมให้ดี 

 

การคิดให้สุด ทำให้สุด จึงเป็นการคิด การทำให้ได้ดี ทำดี คนได้ดีคือคนคิด คนทำ นั่นเอง

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 มิถุนายน 2558 08:51 แก้ไข: 19 มิถุนายน 2558 08:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.105.97
Message:  
Load Editor
   
Cancel or