นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 815
ความเห็น: 0

จัดระบบเพิ่มค่าการทำงาน

เป็นการทำงานให้มีคุณภาพจริง ทั้งการผลิตบัณฑิตและการทำงานจริง

 

 

วันนี้เดินผ่านห้องเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เห็นมีการขัดพื้นบริเวณทางเดินหน้าห้องเรียน ทำให้คิดถึงการทำงานที่เป็นระบบเพื่อการเพิ่มค่าการทำงาน

 

คำว่าระบบ สิ่งแรกต้องมีองค์ประกอบของเรียนที่ต้องมีการดูแลบำรุวรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้เรียนก็ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า เครื่องเสียง เครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ สภาพห้องรียน และการทำสะอาด

 

ระบบที่สองคือการตรวจสอบสภาพและปัญหา เพื่อดูว่าต้องปรับปรุง ปรับแก้ ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงอะไรบ้าง รวมทั้งข้อมูลการใช้งานที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างทั้งจากผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เพื่อรวมเป็นข้อมูลการซ่อมบำรุงที่มีความสำคัญมากเพราะการใช้อุปกรณ์บางอย่างนั้น ไม่สามารถตรวจสอบในช่วงสั้น ๆ ได้ ต้องมาจากการใช้งานจริง

 

ระบบที่สาม คือ เวลา ว่าต้องอะไรเมื่อไร ซึ่งส่วนใหญ่ควรทำในช่วงปิดภาคเรียน จะได้ไม่รบกวนการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้สามารถทำงานได้ในช่วงปิดภาคเรียน การจัดทำข้อมูล การสำรวจความต้องการการซ่อมบำรุงต้องทำก่อน เพราะการซ่อมบำรุงบางต้องใช้เวลานาน ยิ่งการปรับปรุงใหญ่ เช่นการทาสี การปรับห้องใหม่ที่มีการก่อสร้าง ต้องมีขั้นตอนมากขึ้น ต้องวางแผนให้ดำเนินการได้ทันทีที่ไม่มีการใช้ห้องเรียน หลังสอบไล่เสร็จ

 

ระบบที่สี การจัดลำดับการทำงาน ต้องทำส่วนที่ใหญ่ก่อน เช่น ส่วนซ่อมบำรุงก่อน การทำความสะอาด ส่วนนี้เป็นการจัดตารางการทำงานนั่นเอง รวมถึงการจัดกำลังคน เพื่อให้ทำได้ตามกำหนดเวลาที่งานต้องพอดีกับคน และบางงานสามารถดำเนินไปพร้อมกัน เช่นการซ่อมบำรุงแอร์ เครื่องเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการนัดมาทำพร้อมกันจะประหยัดคนดูแลประสานงาน ประหยัดเวลาการทำงาน เช่นมาทำพร้อมกันเสร็จใน 5 วัน แทนการทำ 15 วันหากทำทีละงานต่อเนื่องกัน ยังประหยัดค่าไฟด้วย อีกทั้งยังสามารถทำงานต่อได้เร็วขึ้น เช่นงานทำต่อเป็นทำความสะอาด

 

ระบบที่ห้า ระบบประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการห้องเรียนของทุกระบบ รวมถึงฝ่ายทะเบียนฯที่ยังอาจมีการใช้ห้องเรียนในการเรียนภาคฤดูร้อน จะได้สลับสับเปลี่ยนการใช้ห้องเรียนกันอย่างไร รวมถึงฝ่ายพัสดุ คลัง เพื่อดูแลการเงิน การจัดหาวัสดุต่าง ๆ ให้เป็นระบบ จังหวะเวลา ทำอะไรก่อนหลัง อะไรต้องทำ อะไรรอได้หากงบประมาณจำกัด การจัดซื้ออย่างไรที่ให้ร้านมาส่งแทนการออกไปซื้อที่ต้องเสียเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย

 

ระบบที่หก ระบบสื่อสาร คือการแจ้งตารางการทำงานให้คนในองค์กร ในคณะทราบ เพื่อการรับรู้และการประสานในกรณีที่มีการใช้งาน

 

ระบบที่เจ็ด ระบบทำงานจริง เป็นการมอบหมายหน้าที่ว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไร หากมีปัญหาต้องช่วยกันทำอย่างไร ใครทำหน้าที่แทน

 

จะเห็นว่า การจัดระบบงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิผล คือทำงานทุกอย่างได้ครบถ้วน ในเวลาที่กำหนด ประสิทธิภาพ คือทำงานได้เร็ว พอดีกับคน งบประมาณ ที่นำมาประหยัดงบประมาณทั้งการลดเวลาทำงาน ประหยัดงบประมาณ

 

การทำงานที่มีการประสานงาน ทำความเข้าใจร่วมกัน ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมกัน ก็ช่วยให้ประหยัดอารมณ์

 

การสื่อสารให้ทุกคนทราบ เป็นการสร้างความประทับใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่เกิดปัญหากันและกัน

 

หากมีการนำผลมาประเมินเพื่อปรับกระบวนทำงานให้ดีขึ้น หาทางเลือกเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เป็นการพัฒนางาน

 

ทั้งหมดเป็นตัวอย่างการทำงานให้เป็นไแตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ "บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 

ซึ่งผลจะทำให้ห้องเรียนพร้อมใช้งานอย่างประสิทธิภาพ ประทับใจผู้สอน ผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา บัณฑิต ได้ต่อไปว่าคณะฯมีการจัดการที่ดี

 

ซึ่งเป็นการทำงานให้มีคุณภาพจริง ทั้งการผลิตบัณฑิตและการทำงานจริง

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มิถุนายน 2558 13:15 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2558 13:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ