นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 798
ความเห็น: 0

การเรียนรู้เหมือนการเก็บพืช

อย่าเรียนแบบเก็นวัชพืช หรือ กาฝาก ที่จะถูกเกาะกินชีวิตตลอดไป ซึ่งวัชพืช หรือกาฝากของชีวิตจะกำจัดยากกว่าวัชพืชและกาฝากจริง ๆ เพราะมันติดในตัว ในความคิดตลอดไป

 

 

การศึกษาเหมือนการเพาะปลูกพืช ที่เริ่มจากการคัดเลือกพืชว่าปลูกอะไร คือสาขาอะไร ความตั้งใจในการเก็บพืช นำไปปลูก ดูแลรักษา จนให้ผลผลิต คือการฝึกฝนนำความรู้ไปใช้งาน

 

การเรียนระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียนได้เลือกสาขา คณะที่เรียนแล้ว เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็มีพืชหลากหลายชนิดให้เลือกเรียน อยู่ที่ผู้เรียนจะเลืือกพืชชนิดได้ เลือกเป็นหรือไม่

 

บางคนตั้งใจเลือกพืชที่ทำให้ตนนำไปใช้งานได้ดี จึงประสบความสำเร็จในการเลือก 

 

บางคนไปเก็บพืชที่เป็นวัชพืชที่ทำให้ตนมีปัญหาไปรบกวนตนตลอดไป 

 

และยิ่งร้ายบางคนไปเลือกพืชที่เป็นกาฝากจึงเหมือนมีพยาธิเกาะกินตัวเองตลอดเวลา 

 

ซึ่งการเลือกเก็บชนิดพืชคือพฤติกรรมการเรียนนั่นเอง 

 

ว่าเรียนแบบตั้งใจที่เปรียบเหมือนการเลือกพืชที่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดการเรียนที่เจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เพราะการเรียนวิชาพื้นฐานที่ดีจะส่งต่อไปยังวิชาที่เรียนต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น 

 

ในทางตรงกันข้าม ที่เรียนวิชาพื้นฐานไม่ดีย่อมส่งผลกระต่อวิชาต่อเนื่องตลอดไป

 

สำหรับการมีทัศนคติต่อการเรียนไม่ดี ก็เหมือนกับการมีวัชพืชรบกวนเกาะกินความคิดความอ่าน ความรู้สึกในการเรียนที่ไม่ดีตลอดไป ที่มาแย่งพื้นที่ในสมองและเวลาในการเรียนการพัฒนาตน 

 

ยิ่งหากไปเลือกแบบกาฝาก ก็เหมือนหนีเรียน ทั้งแบบหนีจริงที่ไม่เข้าชั้นเรียน หรือเข้าเรียนแบบไม่ตั้งใจเรียน ด้วยข้ออ้าง ๆ ต่าง ๆ นา ๆ จนสอบไม่ผ่านจะเป็นภาระต่อการเรียนของตนที่ต้องเรียนซ้ำ ไม่จบการศึกษา ถูกคัดชื่อออกเป็นปมชีวิตตลอดไป

 

การเรียนที่ดีให้เกิดผลสำเร็จเจริญงาม ต้องเลือกพืชให้ถูกต้องด้วยการตั้งใจเรียน ต้องบำรุงรักษาให้ต้นไม้เจริญเติบโต ให้ผลผลิตที่ดีมีมาตรฐาน

 

อย่าเรียนแบบเก็นวัชพืช หรือ กาฝาก ที่จะถูกเกาะกินชีวิตตลอดไป ซึ่งวัชพืช หรือกาฝากของชีวิตจะกำจัดยากกว่าวัชพืชและกาฝากจริง ๆ เพราะมันติดในตัว ในความคิดตลอดไป

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 June 2015 13:21 Modified: 30 June 2015 13:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ