นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 730
ความเห็น: 1

จงเรียนให้ทำเป็น อย่าเรียนแค่ทำได้

การเรียนในระบบการศึกษาปัจจุบัน เป็นการเรียนแบบจำ แบบทำตามความรู้ที่เรียน คือเรียนแล้วจำทำข้อสอบได้ ได้คะแนนดี สามารถทำงานความรู้ที่เรียนได้ แต่มักสร้างค่าจากความรู้ไม่ได้ จึงได้ค่าตอบแทนตามที่มีการจ้าง แบบทำงานได้ตามค่าจ้าง และหลายคนยังทำงานไม่คุ้มค่าจ้าง เพราะไม่เคยมีความรู้สึกถึงค่าการทำงานให้เกิดค่า จึงได้ตามที่มีการตีค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน ไม่รู้จักคำว่า ขาดทุน กำไร คุ้มทุน มีแต่ค่าตอบแทนสูง ต่ำ จึงถูกบริหารโดยคนที่ทำเป็น ใช้เป็น ที่รู้ว่าคนที่เรียนดี เรียนจำ นั้นทำได้ แต่มักทำเองไม่เป็น ที่ไม่มีใครจ้างก็มักตกงาน เพราะสร้างงานเองไม่เป็น จึงเรียกว่า ทำได้แต่ทำไม่เป็น

 

 

การเรียนในสมัยที่ความรู้ยังมีไม่มาก ยังไม่ค่อยการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้จึงเกิดจากการทำงาน ทำเอง ทำจริง และเรียนเอง

 

การเรียนเองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน บางคนก็ทำงานตามที่มีงาน ทำเสร็จก็เสร็จจึงเป็นประเภทคนทำงานใช้แรงทำงานเรื่อยไป

 

แต่บางคน ทำไป เรียนรู้ไป คิดไป จนสามารถทำได้เอง ที่เรียกว่า ทำเป็น ไม่ใช่ทำแบบทำตามที่ไม่มีใครสั่ง ใครบอกก็ทำไม่ได้ หรือที่เรียกว่า ไม่มีงาน หรือหางานทำไม่ได้

 

ส่วนคนที่เรียนรู้การทำงาน สามารถไฝ่หาทำงานเอง อย่างเถ้าแก่ทั้งหลาย โดยเฉพาะคนจีนที่มาอยู่ประเทศไทยที่ไม่มีสมบัติ ไม่ความรู้ พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ ทำแบบว่าไม่มีทางเลือกจึงต้องทำทุกวิถีทางที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส จนมีทรัพย์สินมากมาย เป็นเจ้าสัว เป็นเถ้าแก่ เป็นเศรษฐีอันดับต้น ๆ ของไทย แบบนี้เป็นแบบ เรียนแล้วทำเป็น

 

ส่วนการเรียนในระบบการศึกษาปัจจุบัน เป็นการเรียนแบบจำ แบบทำตามความรู้ที่เรียน คือเรียนแล้วจำทำข้อสอบได้ ได้คะแนนดี สามารถทำงานความรู้ที่เรียนได้ แต่มักสร้างค่าจากความรู้ไม่ได้ จึงได้ค่าตอบแทนตามที่มีการจ้าง แบบทำงานได้ตามค่าจ้าง และหลายคนยังทำงานไม่คุ้มค่าจ้าง เพราะไม่เคยมีความรู้สึกถึงค่าการทำงานให้เกิดค่า จึงได้ตามที่มีการตีค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน ไม่รู้จักคำว่า ขาดทุน กำไร คุ้มทุน มีแต่ค่าตอบแทนสูง ต่ำ จึงถูกบริหารโดยคนที่ทำเป็น ใช้เป็น ที่รู้ว่าคนที่เรียนดี เรียนจำ นั้นทำได้ แต่มักทำเองไม่เป็น ที่ไม่มีใครจ้างก็มักตกงาน เพราะสร้างงานเองไม่เป็น จึงเรียกว่า ทำได้แต่ทำไม่เป็น

 

ใครอยากทำเป็น ต้องเรียนให้เป็น คิดสร้างสรรค์ คิดทำงานเองได้ สร้างค่าจากการทำงาน และใช้คนอื่นทำงานให้ สร้างค่างานให้ได้

 

คุณลักษณะของคนทำเป็น คือ สามารถเรียนเองได้ รู้จักหาความรู้ รู้จักใช้ความรู้ รู้จักสร้างค่างาน รู้จักหาโอกาส รู้จักใช้โอกาส และรู้ค่าของชีวิต

 

ที่ต่างจากคนเรียนได้ เรียนดี เรียนจำ ทำได้ตามที่เรียน และมักติดกรอบหลักวิชาการจนไม่กล้าทำสิ่งใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ สร้างค่า ด้วยคำว่า ผิดหลักวิชาการ เพราะถูกสอนให้จำถูก จำผิด เหมือนการทำข้อสอบที่ต้องตอบตามที่เรียน เพราะไม่ตอบตามที่เรียนถือว่าตอบผิด ทำให้ไม่กล้าคิดหาคำตอบใหม่ ๆ เพราะกลัวว่า ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีหลักวิชาการ ไม่ใครรับรอง แบบการชี้วัดการตีพิมพ์ในวารสารนั้นนี้ แทนการดูที่ค่าของงาน การใช้งานจริง จึงไม่สามารถตีค่า สร้างค่าจากงานได้จริง เพราะติดค่างานตามคำว่า มาตรฐาน ทำให้หาค่าด้วยตัวเองไม่ได้

 

คงบันทึกฝากไว้ให้คิดว่า จะเรียนแบบ จำได้ ทำได้ หรือเรียนแบบทำเป็น คิดเป็น

 

ซึ่งสามารถประเมินได้ว่า งานที่ทำมีค่างานเท่าไร คุ้มค่า หรือไม่ หากเป็นนายจ้างจะยินดีจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้ และคิดอย่างไรจึงคุ้มค่า ???

 

หากคุ้มค่าจ้าง ก็เรียกว่า ทำเป็น หากไม่คุ้ม ก็เป็นแบบแค่ทำได้ เพราะทำตามที่เรียนตามที่คนอื่นกำหนดตามมาตรฐาน แต่ค่างานไม่มี

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 October 2015 09:50 Modified: 16 October 2015 09:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ยังร่วมกันสร้างและพัฒนาคน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีปัญญา รู้จักการเป็นผู้ให้ แบ่งปัน ด้วยมิตรไมตรี ให้เต็มแผ่นดินกันเถิดค่ะ

" เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง"

การเชื่อมประสาน สมดุลใหม่ของจิตวิญญาณเกษตร(การเคารพดูแลทรัพยากรธรรมชาติ) จิตวิญญาณธุรกิจการค้า (กำไรสูงสุด) ก่อนที่ทรัพยากรจากธรรมชาติไม่มีให้ดูแล

ด้วยความขอบคุณ

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ