นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 626
ความเห็น: 0

ติดอุ้ม

การติดอุ้มเป็นความขัดแย้งตัวเองของสังคมไทย คือเวลาเลี้ยงลูกก็อุ้มชูดูแลจนลูกไม่ต้องทำอะไร แต่เวลาทำงานกลับต้องการคนที่ทำงานช่วยเหลือคนอื่น ช่วยงานรวมขององค์กร 

 

 

อุ้ม เป็นการอุ้มชูดูแล สนับสนุน จัดให้ ทำให้ ไม่ต้องทำอะไรเอง นอกจากหน้าที่ที่คนอุ้มอยากได้

 

อาการติดอุ้ม ติดความพร้อม ติดความช่วยเหลือ ทำเฉพาะหน้าที่ส่วนตน ตามหน้าที่ตามสัญญา ติดสินจ้างรางวัล คิดสร้างค่าไม่เป็น

 

คนติดอุ้มมักเป็นคนที่ครอบครัวมีฐานะ มีคนเอาอกเอาใจ ทำให้จัดให้ทุกอย่าง และเป็นคนเก่ง เรียนดี ที่ยิ่งได้รับการเอาใจให้รางวัล แต่ไม่อดทน ช่วยใครไม่เป็น ติดหลักการวิชาการเอาความคิดของตนเป็นหลัก มีความสามารถเฉพาะส่วนที่ทำที่เรียน และสร้างค่าไม่เป็นเพราะไม่เคยต้องสร้างค่าจากการทำเพราะมีแต่คนจัดให้

 

ในการทำงานมักเรียกร้องความพร้อม ความช่วยเหลือ ทำงานแบบร่วมกิจกรรม ทำเฉพาะหน้าที่ตามสัญญา

และติดรางวัล

 

การทำงานกับคนติดอุ้ม ต้องมีระบบที่มีความพร้อม ต้องการความสามารถเชิงลึกเฉพาะด้านที่มีหน้าที่ชัดเจน

 

คนติดอุ้มเกิดจากการได้รับการเลี้ยงดูแบบอุ้มมาก่อน โดยเฉพาะจากครอบครัว ระบบการศึกษาที่อุ้มชูคนเรียนเก่ง จึงทำให้เกิดพฤติกรรมติดอุ้ม จึงต้องเข้าใจพฤติกรรมเพื่อให้จัดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การติดอุ้มเป็นความขัดแย้งตัวเองของสังคมไทย คือเวลาเลี้ยงลูกก็อุ้มชูดูแลจนลูกไม่ต้องทำอะไร แต่เวลาทำงานกลับต้องการคนที่ทำงานช่วยเหลือคนอื่น ช่วยงานรวมขององค์กร ทั้ง ๆ ที่การติดอุ้มเกิดจากการกระทำของตนเองที่อยากมีลูกเรียนเก่ง เป็นคนเก่ง แต่ลืมการดูแลตนเอง การอยู่ร่วมและสร้างสรรค์สังคม

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 Febuary 2016 08:24 Modified: 23 Febuary 2016 08:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Parisss'O, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.28.227
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ