นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 958
comment: 0

ประกันคุณภาพการศึกษาไทยทำกับประเมินไปคนละทาง คุณภาพจึงไม่ไปไหน

อยากได้คุณภาพจริง ต้องเปิดให้ใช้จิตวิญญาณของคนทำที่ท้าทายการแสดงคุณภาพ ต้องไปในทางเดียวกับคนทำ ไม่ใช่ชี้วัดไปทาง ทำไปทาง ต้องกำหนดทิศทางตัวชี้วัดล่วงหน้า

 

 

ใครที่ต้องทำและถูกประเมินคุณภาพตั้งแต่มี พรบ.ให้ทำระบบประกันคุณภาพมีการประเมินคุณภาพ ที่ทำไปปรับไป ทั้งฝ่ายพัฒนาระบบและทำงานคือสถาบันการศึกษา

 

ทุกรอบการประเมินโดย สมศ. สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ก็ผ่านด้วยคะแนนดี-ดีมาก แต่ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาไทยกลับลดต่ำลงเมื่อเทียบกับปะเทศต่าง ๆ รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต

 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกรอบ ทุกปี ที่สถาบันการศึกษาก็มักทำไปตามตัวชี้วัดชุดเดิม แต่พอจะประเมินรอบใหม่ และรอบปีใหม่ที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในที่กำหนดตัวชี้วัดโดย สกอ. ก็จะประเมินด้วยตัวชี้วัดใหม่ที่เพิ่งทำยังไม่เสร็จดี เหมือนเสื้อที่ยังตัดแบบให้ลองก็ต้องนำมาใส่

 

ฝ่ายที่ถูกประเมินก็ต้องวิ่งวุ่นในการทำเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดใหม่ทั้ง ๆ ที่งานทุกอย่างได้ทำไปแล้ว ทำให้การทำประกันคุณภาพแค่ทำเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินแต่ละรอบ ไม่ได้เกิดจากการทำงานที่เป็นระบบคุณภาพจริง

 

และการที่ผลการประเมินดี แต่คุณภาพจริงไม่ดี แสดงว่าตัวชีวัดไม่ได้เป็นการวัดที่คุณภาพจริง

 

การมีระบบประกันคุณภาพที่ไปคนละทาง คนวัดอยากวัดอะไรก็วัดไป วัดย้อนหลัง จึงไม่สามารถทำให้คุณภาพดีขึ้น ทำให้ขาดระบบขับเคลื่อน ขาดจิตวิญญาณ เพราะคนทำคิดเองทำเองไม่ได้ ไม่มีค่า ที่ทำไปไม่ได้นำมาใช้

 

อยากได้คุณภาพจริง ต้องเปิดให้ใช้จิตวิญญาณของคนทำที่ท้าทายการแสดงคุณภาพ ต้องไปในทางเดียวกับคนทำ ไม่ใช่ชี้วัดไปทาง ทำไปทาง ต้องกำหนดทิศทางตัวชี้วัดล่วงหน้า ให้เป็นเป้าหมายและให้ค่าความหมายคุณภาพที่กานจัดการศึกษาพัฒนาคนจริง ๆ

 

 

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 March 2016 10:38 Modified: 16 March 2016 10:38 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.238.190.122
Message:  
Load Editor
   
Cancel or