นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 995
ความเห็น: 0

ระดับค่าของความรู้ ระดับค่าคน

คนอยู่ได้ไม่ดีเพราะไม่มีความรู้ ใช้ความรู้ไม่เป็น จึงมีปัญหา

 

 

ความรู้ทำให้คนอยู่ดีมีค่า ทั้งแก่ตน คนอื่น สร้างคุณสร้างค่าสร้างความเจริญได้

 

คนอยู่ได้ไม่ดีเพราะไม่มีความรู้ ใช้ความรู้ไม่เป็น จึงมีปัญหา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งชีวิตในการเรียนรู้ และหากเรียนใช้ความรู้ไม่ได้ก็จะขาดทุนคือมีค่าการเรียนสูง แต่ใช้ไม่คุมค่า ไม่สร้างค่า ยังเป็นทุกข์ เพราะไม่รู้จริง ไม่รู้จักใช้ความรู้

 

ทุกคนเกิดมาต้องมีการเรียนรู้ ทั้งจากสัญชาตญาณ และการเรียน การศึกษา

 

ระดับความรู้ที่รู้พอใช้มีชีวิตอยู่ได้ ที่มักเบื่อการเรียนจึงมักรู้ไม่เต็มที่ ไม่รู้จริง และไม่รู้จักใช้ความรู้ เพราะไม่รู้ค่าของความรู้ทำให้ไม่ตั้งใจเรียนรู้ จะมีชีวิตแบบขาดทุน ที่ลงทุนเวลาค่าใช้จ่ายแล้วไม่ตั้งใจเรียนรู้ มีโอกาสแล้วไม่เรียนรู้ ผลคือได้เรียนแต่ไม่มีความรู้ จึงใช้ความรู้ไม่ได้ทำให้สร้างค่าได้น้อยกว่าความจำเป็นต่อการใช้ชีวิต

ระดับต่อมาคือมีความรู้ คือสามารถสอบตอบคำถามได้ มีวุฒิปริญญาการศึกษา แต่ใช้ไม่เป็น คือคิดใช้ความรู้ไม่เป็นจึงทำงานได้ตามสั่ง สร้างค่าได้ตามคำสั่งหน้าที่ ไม่มีพัฒนาสร้างค่าเพิ่ม

ระดับต่อมาคือมีความรู้ความสามารถ คือการทำได้ตามที่เรียนมาที่สามารถนำไปใช้งานได้ จึงมี่คากว่าการรู้เพราะสามารถใช้ความรู้ทำงานได้จริง แต่ยังขาดการพัฒนางานใหม่ ๆ

ระดับต่อมาคือระดับชำนาญคือมีการพัฒนาทักษะการทำงานให้ดีมีค่าให้ดีขึ้นเฉพาะตน หน้าที่ตน ทำให้มีค่าสร้างค่าในหน้าที่ตนได้

ระดับเชี่ยวชาญคือการทั้งรู้ทั้งใช้ทั้งขยายทั้งรอบรู้ จึงสามารถสร้างค่าความรู้ได้เพิ่มขึ้น ที่มักทั้งทำทั้งพัฒนา ทั้งเรียนทั้งรู้ขยายค่าความรู้ตลอดเวลา จึงสร้างค่าทั้งตนเองและคนอื่น

ระดับถัดไปคือระดับจัดการความรู้ เป็นการสร้างค่าความรู้แบบการทำธุรกิจคือการใช้ความรู้ด้วยการใช้คนที่มีความรู้มาสร้างค่าเพิ่มจึงสามารถสร้างค่าได้มากที่เรียกว่านักธุรกิจ คือรู้การจัดการความรู้มีเกิดค่า

 

อย่างไรการใช้ความรู้ให้เกิดค่าที่ดี ทุกคนทุกระดับต้องรู้ดีรู้ชั่วคือทำแต่สิ่งที่ดีและไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี

 

คนส่วนใหญ่มักมีความรู้ในระดับมีความรู้ มีความสามารถ มีความชำนาญ

 

มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ค่าของความรู้ ไม่ตั้งศึกษาหาความรู้ จึงเป็นทุกข์ที่ไม่รู้ หรือทุกข์จากใช้ความรู้ไม่เป็น ยิ่งใช้ความรู้ยิ่งขาดทุนคือหาได้ไม่พอจ่าย

 

 

ใครต้องการใช้ความรู้ระดับ ต้องตั้งเป้าหมายสร้างเอา มิฉะนั้นก็ไม่รู้ชีวิตจะไปไหน ที่ไม่รู้จักเส้นทางก็ไปไม่เป็นคือไปแบบไม่มีเป้าหมาย   

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 May 2016 09:42 Modified: 08 May 2016 08:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ