นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 906
ความเห็น: 0

ตัวแทนคุณภาพ

การเป็นตัวแทนมีหน้าที่ดำรงรักษาของสิ่งที่เป็นตัวแทนให้ดี ไม่ทำให้เสียภาพพจน์ด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี มิฉะนั้นจะเสื่อมเสียไปถึงตระกูล ครอบครัว ชุมชน จังหวัด ประเทศ โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ

 

 

ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทนตั้งแต่เกิด ที่เป็นลูกครอบครัว เป็นคนชุมชน จังหวัด ประเทศนั้นนี้

 

ต่อมาก็เป็นตัวแทนตามอายุ เป็นนักเรียน เป็นนักศึกษา ของโรงเรียน สถานศึกษานั้น ๆ

 

การทำงานก็เป็นตัวแทนของหน่วยงาน ห้างร้านบริษัท และอาชีพ สาขาวิชาชีพ

 

 

การเป็นตัวแทนมีหน้าที่ดำรงรักษาของสิ่งที่เป็นตัวแทนให้ดี ไม่ทำให้เสียภาพพจน์ด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี มิฉะนั้นจะเสื่อมเสียไปถึงตระกูล ครอบครัว ชุมชน จังหวัด ประเทศ โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ ไปด้วย

 

ซึ่งก็แล้วแต่จำนวนคนที่แสดงพฤติกรรมที่ดี ไม่ดี ออกมา

 

ถ้าแสดงเฉพาะคนก็ลดความสำคัญของความเป็นตัวแทนลง แต่หากมีจำนวนมาก ๆ ก็จะเป็นตัวแทนที่เข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมของสิ่งที่เป็นตัวแทน เช่น คนบ้านนี้เรียบร้อย คนชุมชนนี้ใจดี นักเรียนโรงเรียนนี้เรียนดี นักศึกษาสถาบันนี้เกเร จนถึงคนประเทศนี้ไม่มีคุณภาพ

 

เมื่อทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน จะทำอะไรต้องไม่ใช่คิดเฉพาะแค่ตนเองจะทำอะไรก็ได้ แต่ต้องคิดถึงผลที่ออกมาในฐานะที่เป็นตัวแทนที่ต้องทำให้แต่สิ่งดี ๆ ทั้งการแต่งกาย กริยามารยาท การกิน การอยู่ในสังคม เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดี

 

ต้องใจเรียนเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศ เป็นนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียน เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถ

 

ต้องทำหน้าที่ให้ดีเพื่อแสดงว่าเป็นประเทศที่เจริญมีความสามารถ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ดี มีความสามารถสูงสู้ใคร ๆ ได้

 

อย่างประเทศไทยที่ได้ชื่อว่า สยามเมืองยิ้ม มีกริยามารยาทเรียบร้อย ดูแลแขกผู้มาเยือนได้ดีเหมาะแก่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีบริการที่มีน้ำใจ

 

เพราะการแสดงของทุกคนคือตัวแทน ที่แสดงแบบไหนก็ไดรับการเห็นเป็นแบบนั้น ทุกคนจึงต้องคิด ทำ ให้เป็นตัวแทนที่ดี เสมอ

 

การแสดงพฤติกรรมของแต่ละคน จึงเป็นคุณภาพของคนนั้น ครอบครัว สังคม ชุมชน หน่วยงาน ประเทศนั้น ๆ ว่ามีคุณภาพ หรือ ไม่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 พฤษภาคม 2559 09:41 แก้ไข: 09 พฤษภาคม 2559 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ