นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 735
ความเห็น: 0

แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ

ผู้มีคุณสมบัติ 4 ประการนี้ ไม่ยากที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุข ท้าทายในชีวิต

 

 

ทุกคนต้องการได้ดีประสบความสำเร็จ แต่ที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีแรงผลักดันที่มากพอ ทำให้ย่อท้อล้มเลิกไปก่อน

 

หากต้องการประสบความสำเร็จ ต้องสร้างแรงผลักดันที่มากพอ ที่ประกอบด้วย

 

1. สร้างแรงกระตุ้นตนเอง ใส่ความอยากได้อยากทำ หรือการตั้งเป้าหมายที่อยากได้อยากเป็นจริง อย่างคนอยากดูหนังดูละครก็ทำทุกวิถีทางให้ไปดูหนังดูละครนั้นให้ได้ ไม่ว่ามีปัญหา อุปสรรคใด ๆ หรือคนที่เริ่มมีความรักก็อยากจะพบอยากเจอ อยากเห็นหน้า อยากพูกอยากคุย ตลอดเวลา

ดังนั้น ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากให้เกิดความสุขที่มากกว่าความทุกข์ความยากให้ได้

 

2. มีวินัยและความรับผิดชอบ เป็นการรับผิดชอบหน้าที่ตนตามเป้าหมาย คือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ ดูอย่างนักประดิษฐ์ทั้งหลายที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ทำสิ่งอยากทำอยากได้ หรือคนที่เริ่มมีคนรักก็จะทุ่มเททุกอย่างให้กับคนที่รัก และทำมากกว่าที่ตั้งใจ ที่เป็นความรับผิดชอบที่มีแรงกระตุ้นด้วย

 

3. เป็นคนพัฒนาสร้างสรรค์ คือเป็นสนุกกับการคิดการทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเก่า ที่ต้องเริ่มฝึกเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ คือเรียนรู้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ทุกที่ทุกเวลา และตื่นเต้นตื่นตัว สนุกกับการคิดพัฒนาให้ทำให้ดีกว่า มีค่ากว่า เสมอ

 

4. มีทัศนะคติทางบวก คือรู้จักใช้แต่สิ่งในด้านดี ไม่คิดติดด้านไม่ดี และรู้จักใช้สิ่งที่ดีแก้ด้านไม่ดี ไม่ยึดติดดันทุรังแต่ด้านมาดีจนทำให้เกิดผลเชิงลบ ด้วยการคิดและทำทุกอย่างที่เป็นให้เป็นทางบวกตลอดเวลา

 

 

ผู้มีคุณสมบัติ 4 ประการนี้ ไม่ยากที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุข ท้าทายในชีวิต 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 July 2016 09:24 Modified: 03 July 2016 09:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง, Ico24 แมงปอ, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ