นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 731
comment: 0

Traning need เพื่อพัฒนาองค์กร

ความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรต้องให้ตรงกับความเป็นจริง สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์และพัฒนาให้ดีขึ้นจริง

 

 

Training need หรือความจำเป็นที่ต้องการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายฝึกอบรมหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การทำมักทำด้วยการสอบถามความต้องการของบุคลากรที่เป็นความอยากของบุคลากรที่อาจไม่ใช่ความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงได้ข้อมูลแค่จัดการอบรมและไม่สามารถปรับเปลี่ยนความสามารถการทำงานให้ดีขึ้น เพราะไม่ใช่ความจำเป็นแต่เป็นความต้องการของคนทำงาน

 

การหาความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรต้องให้ตรงกับความเป็นจริง สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์และพัฒนาให้ดีขึ้นจริง ซึ่งการทำต้องฟังเสียงบ่นเสียงความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการ และการสังเกตุ โดยเฉพาะจากผู้บริหารทุกระดับว่าต้องการอะไร

 

ต้องแยกแยะว่าเป็นของความรู้ ความสามารถ เทคนิคการทำงาน หรือทัศคติ ปัญหาการทำงาน

 

ที่สำคัญต้องเป็นที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการขับเคลื่อนเพราะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงหลังการให้ความรู้

 

คำว่า training need เป็นความจำเป็นขององค์กร ไม่ใช่แค่ความต้องการของบุคลากร แต่ต้องทำให้สามารถผลักดันให้องค์กรเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ของค์กรร่วมกัน

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 July 2016 07:26 Modified: 14 July 2016 07:26 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.206.194.134
Message:  
Load Editor
   
Cancel or