นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1262
ความเห็น: 0

การศึกษายุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยน teaching เป็น coaching

ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นหัวใจหลักกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนผู้เล่น ด้วยการคิดสร้างสรรค์ หาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะนำ ชี้แนะ และให้ความรู้แก่นวิชา

 

 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือการสร้างค่าความสามารถจากการใช้ความรู้ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ดี ๆ ที่มีค่ากว่า ดีกว่า มีประสิทธิภาพกว่า สะดวกกว่า ง่ายกว่า ถูกกว่า รวดเร็วกว่า เชื่อถือเชื่อใจได้มากกว่า

 

คนทำงานในยุคที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ดีกว่า ใหม่ ๆ ดังกล่าวได้ อยู่ที่การคิด ทำ สร้างสรรค์ สร้างค่า ไม่ใช่มีแค่ความรู้ แต่ต้องคิดเรียนรู้และทำด้วยตนเอง เปรียบเป็นนักกีฬาก็เป็นผู้เล่น ไม่ใช่มีความรู้ดีเรื่องกีฬาแต่เล่นไม่เป็น

 

นักกีฬาที่เก่งเป็นมืออาชีพต้องมีทักษะความสามารถสูง แข็งแรง เล่นที่ทำให้ทีมชนะได้

 

ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นยุคที่มีความรู้มากมายที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่การนำมาใช้เป็นเทคนิคทักษะของแต่ละคน

ดังนั้น การเรียนจึงไม่ใช่การสอนความรู้ แต่เป็นการแนะนำทักษะการใช้ความรู้ และแก่นสารความรู้ที่ให้สามารถปรับการใช้งานให้เกิดค่าสิ่งใหม่ นั่นคือการเปลี่ยนจาก teaching เป็น coaching

 

Coaching ไม่ใช่สอนความรู้ แต่ต้องรู้จักทักษะของผู้เล่นและแนะนำผู้เล่นให้ฝึกฝนตามความสามารถและทักษะของคน ๆ นั้น

 

ได้อ่านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดหลักสูตรเป็นทักษะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัยนักวิชาการ เป็นผู้ประกอบการ เป็นนักขาย เป็นนักประดิษฐ์สร้างสรรค์  ฯลฯ ที่ต้องการทักษะความสามารถ ความชอบที่ต่างกัน เหมือนกีฬาที่แต่ละคนมีทักษะพื้นฐานต่างกันที่โค้ชจะเลือกมาพัฒนาตำแหน่งผู้เล่น

 

ผู้ที่จะทำหน้าที่แนะนำนักศึกษาคือ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องพูดคุยพบปะนักศึกษาถึงทักษะความชอบแนะแนวทางการศึกษาให้ตรงกับทักษะของผู้เรียน ในการเลือกแนวทางการเรียน วิชาการเรียน การพัฒนาความสามารถ เช่นเดียวกับโค้ชที่แนะนำฝึกฝนผู้เล่น

 

ดังนั้น ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นหัวใจหลักกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนผู้เล่น ด้วยการคิดสร้างสรรค์ หาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะนำ ชี้แนะ และให้ความรู้แก่นวิชา เช่นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่บอกว่าจะฝึกฝนกล้ามเนื้อส่วนใด ต้องทำอะไรอย่างไร ตั้งแต่อาหารการกิน วิธีทักษะการฝึกฝน ชี้แนะ แนะนำ

 

และสิ่งสำคัญที่สุดต้องปลุกผู้เล่น ผู้เรียนให้เล่นและฝึกฝนอย่างจริงจัง เพราะผู้เล่นต้องเป็นผู้สนใจ ใส่ใจ มีวินัย ฝึกฝน พยายาม อดทน และอยากได้ผลสำเร็จเป็นผู้เล่นที่พร้อมเป็นผู้ประกอบอาชีพได้จริง

 

เพราะหากไม่ใส่ใจจริง เรียนรู้ฝึกฝนจริง ไม่มีวันเป็นมืออาชีพ หรือแม้แต่เป็นผู้เล่น คือเป็นคนตกงานเพราะไม่มีทักษะในการทำงาน 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 September 2016 06:54 Modified: 05 September 2016 06:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ