นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1246
comment: 0

งง

คุณภาพคนสำคัญกว่าระบบ หากคิดไม่มีคุณภาพ การทำก็ไม่เกิดคุณภาพประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ๆ ระดับมหาวิทยาลัย หรือ องค์กรเอกชน

 

 

19-20 ก.ย. 2559 ได้เดินทางมาทำงานของมหาวิทยาลัยในกำกับแห่งหนึ่ง โดยได้จองเที่ยวบินมาก่อนและมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายในวันทำงาน

 

ปรากฏว่า ทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวแจ้งให้ขอใบกำกับภาษีประกอบการเบิกจ่าย ทั้ง ๆ ที่มีใบเสร็จที่พิมพ์จากออนไลน์แล้ว จึงทำให้แปลกใจว่าทำไมมหาวิทยาลัยในกำกับยังไม่ทำให้ทันสมัยเพราะที่ ม.อ. สามารถใชัใบเสร็จออนไลน์ได้นานแล้ว นั่นคงเกิดจากการออกระเบียบที่เข้มงวดทำให้ไม่ทันสมัยและเกิดความยุ่งยากมากกว่าระบบราชการ ซึ่งก็ขึ้นกับสติปัญญาของผู้ออกระเบียบว่าจะให้สะดวกหรือให้ยุ่งยาก

 

และที่งงมากไปอีกคือระบบการออกใบกำกับของสายการบินก็มีระบบที่ยุ่งยากเช่นกัน ที่ต้องเขียนคำร้องหากยื่นที่หาดใหญ่ก็ไม่สามารถออกให้ได้ทันทีต้องรอส่งไปให้ จึงต้องมายื่นที่สนามบินดอนเมืองจึงสามารถออกได้ทันที จึงแปลกใจว่าทำไมระบบของเอกชนก็ยังไม่สะดวกในการออกใบกำกับภาษี และที่แปลกมากไปอีกที่ต้องไปรอเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่การออกใบกำกับที่บอกวาไปเข้าห้องน้ำ ทั้ง ๆ ที่มีเจ้าหน้าที่ท่านอื่นอยู่โดยไม่ถามสักคำหรือแจ้งให้ทราบว่าให้ทำอะไร หรือทำหน้าที่แทนได้

 

จะเห็นว่า ถึงระบบจะทันสมัย แต่คนยังติดระบบเดิม ๆ ระบบก็สามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพได้

คุณภาพคนสำคัญกว่าระบบ หากคิดไม่มีคุณภาพ การทำก็ไม่เกิดคุณภาพประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ๆ ระดับมหาวิทยาลัย หรือ องค์กรเอกชน


คุณภาพงานขึ้นคุณภาพคนจริง ๆ ที่ต้องคิด ต้องทำให้มีประสิทธิภาพจึงมีคุณภาพ

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 September 2016 07:21 Modified: 20 September 2016 07:21 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.187.106
Message:  
Load Editor
   
Cancel or