นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 841
ความเห็น: 0

เล่นให้เป็น

เล่นไม่เป็น ก็ปรับไม่ทันโลก เทคโนโลยี ความรู้ที่เปลี่ยนไป เพราะการสอนความรู้คือการสอนอดีต การสอนกระบวนการเรียนรู้คือการพัฒนาเพื่ออนาคต

 

 

เล่นในที่นี้หมายถึง การเรียนการสอนในโลกปัจจุบันในยุคที่มีความรู้มากมาย การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และบางอย่างก็ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว

 

ยกตัวอย่างที่ชัดเจน อย่างอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี โทรมือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ที่พัฒนารวดเร็วจนไม่ทันได้ใช้ก็เปลี่ยนใหม่แล้ว

 

จริงอยู่ที่ตัวเครื่อง ระบบอาจยังใช้ได้ แต่มักไม่มีใครอยากใช้ ทำให้ถึงมีก็ไม่มีค่าโดยเฉพาะร้านขายเพราะคนจะซื้อรุ่นใหม่แล้ว

 

นั่นแสดงว่า คนที่จะอยู่ได้ดีมีค่าต้องสามารถปรับตามความก้าวหน้า พัฒนาตนให้ทัน

 

ดังนั้น การเรียนการสอนจึงไม่เน้นการถ่ายทอดวิชาความรู้ ที่เรียนไปก็อาจล้าสมัยใช้งานให้เกิดค่าไม่ได้ การเรียนจึงมาเน้นการพัฒนาความสามารถ การตื่นตัวติดตามความรู้ การปรับใช้ด้วยตนเอง

 

ผู้สอนต้องแยกแยะให้ได้ว่า ส่วนที่เป็นแก่นความรู้ความเข้าใจที่ทำให้รู้เหตุรู้ผลเพื่อการปรับใช้งาน และต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้เล่น ด้วยฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ ให้โจทย์ ให้หา ให้คิด ให้นำเสนอการใช้งาน ให้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย การแข่งขัน และรู้จักเรียนรู้จากคนอื่น

 

การประเมินไม่ใช่ดูที่ผิดถูก จำได้ แต่ดูว่าเรียนรู้เป็น คิดเป็น ทำให้ดีขึ้น ดีกว่า การใช้ให้เกิดค่าตามความต้องการ สถานการณ์ การสร้างค่าให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย มั่นใจ เป็นสุข ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รักษาความมั้งคั่งให้ยั่งยืน ด้วยการทำสิ่งที่ดี ไม่ทำสิ่งชั่วสิ่งไม่ดีที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนร่วมกัน

 

ทั้งหมดคือ การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถคน แทนการสอนความรู้ ความจำ ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้เข้าไปศึกษาดู

 

การเล่นให้เป็นคือการปรับกระบวนการให้ทันด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน ให้แต่ละคนสามารถแสดงศักยภาพดีเด่นได้ด้วยการพัฒนาตามจากสภาพความดีเด่นของแต่ละพื้นที่ ของแต่ละวัฒนธรรม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ค่าร่วมกัน

 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การจัดการเรียนการสอน ต้องปรับเปลี่ยนที่ผู้สอนอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องมองศักยภาพผู้เรียนให้ออก และร่วมออกแบบการเรียนให้สอดคล้องเพื่อให้สามารถสร้างค่าจากความสามารถในแต่ละคน เช่น เป็นนักค้นวิจัย นักพัฒนาในสาขานั้น ๆ เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการ เป็นพนักงานขาย เป็นผู้จัดการระบบ ฯลฯ โดยต้องสร้างบทเรียนให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ให้เรียนให้เป็น ซึ่งความจริงคือกระบวนการทำงานนั่นเอง

 

การเล่นให้เป็น คือการจัดการเรียนการสอนให้มีความสามารถทำงาน สร้างค่างาน ที่สามารถปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน คือปรับได้อย่างดีกับการปลี่ยนแปลงที่ปรับไป

 

หากเล่นไม่เป็น ก็ปรับไม่ทันโลก เทคโนโลยี ความรู้ที่เปลี่ยนไป เพราะการสอนความรู้คือการสอนอดีต การสอนกระบวนการเรียนรู้คือการพัฒนาเพื่ออนาคต

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 ตุลาคม 2559 08:27 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2559 08:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ