นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1644
ความเห็น: 0

ธ ทรงเป็นนักพัฒนายุค 4.0

การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทำให้เกิดผลงานการพัฒนาชุมชน อาชีพ พื้นที่ ประเทศ รวมถึงมีแนวคิด ทฤษฎี สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริมากมายที่เป็นงานที่ได้ผล เกิดค่า เป็นประโยชน์จริง

 

 

การพัฒนายุค 4.0 คือการพัฒนาที่นำมาใช้เพิ่มค่าได้ในชีวิตจริง และมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดค่าและเป็นประโยชน์

 

จากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทำให้เกิดผลงานการพัฒนาชุมชน อาชีพ พื้นที่ ประเทศ รวมถึงมีแนวคิด ทฤษฎี สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริมากมายที่เป็นงานที่ได้ผล เกิดค่า เป็นประโยชน์จริง

 

โดยเฉพาะสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรม เช่น การทำฝนเทียม กังหันชัยพัฒนา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การทำแก้มลิง การแกล้งดิน การออกแบบโครงข่ายคมนาคม ฯลฯ

 

รวมถึงพระราชดำรัสที่สามารถนำมาใช้ได้ดีและปฏิบัติได้จริง และการแสดงถึงความมีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นนักกีฬา การทรงดนตรี

 

ดังนั้น การนำการทรงงานของพระองค์มาเป็นแบบอย่าง จะสามารถพัฒนาให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับการพัฒนาค่าของตนเป็นประโยชน์ที่แท้จริง

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 November 2016 07:41 Modified: 07 November 2016 07:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 ยาดม, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.9.19
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ