นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1954
ความเห็น: 0

ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมทำให้เข้าใจ

ความจริง การเข้าใจตนและใคร ๆ มักยากในการบอกเล่า แม้แต่อธิบายตนเอง แต่การร่วมทำกิจกรรมสามารถทำให้เข้าใจได้ด้วยการกระทำจริงว่า บางอย่างที่คิดว่าง่ายก็ทำเองไม่ได้ และได้เห็นความสามารถของใคร ๆ ในบางเรื่อง

 

 

การเล่นเกมส์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ใช่ทำให้ใครแพ้ ใครชนะ หรือสนุกสนาน

แต่ที่สำคัญเป็นโอกาสการศึกษาทำความเข้าใจกันและกัน เข้าใจตน คนอื่น และกระบวนการทำต่าง ๆ ร่วมกันได้ดี 

 

 

เข้าใจตนเอง คือทำให้รู้ตนไม่ได้เก่งไปทุกอย่าง ดีไปทุกเรื่อง บางอย่างก็ทำไม่ได้ ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น อาจจากคนมีอายุน้อยกว่า แข็งแรงกว่า ไม่ใช่ฉลาดกว่า โง่กว่า ตำแหน่งสูงกว่า เรียนดี มีปริญญาสูงกว่า 

 

เข้าใจคนอื่น คือเห็นค่าความสามารถคนอื่น ได้รู้อุปนิสัยที่แตกต่างกัน มองเห็นความสามารถบางอย่างเช่นเดียวกับการมองและเข้าใจตนเอง 

 

ความจริง การเข้าใจตนและใคร ๆ มักยากในการบอกเล่า แม้แต่อธิบายตนเอง แต่การร่วมทำกิจกรรมสามารถทำให้เข้าใจได้ด้วยการกระทำจริงว่า บางอย่างที่คิดว่าง่ายก็ทำเองไม่ได้ และได้เห็นความสามารถของใคร ๆ ในบางเรื่อง 

 

เข้าใจความแตกต่าง นั่นคือรู้และเข้าใจถึงความแตกต่าง เพื่อให้สามารถอยู่และใช้อย่างเข้าใจจริง ใช้ให้ดีมีค่าเพิ่ม 

 

เข้าใจการผสานผสมที่ดีและพอดี เมื่อรู้และเข้าใจความแตกต่างของตนและใคร ๆ จะนำมาผสมผสานกันให้ดีและพอดีกันอย่างไร ด้วยการผสมผสานค่าที่ดี ทำให้เกิดค่าเพิ่ม ทำให้เข้าใจว่าต้องมีการผสมผสานกัน เชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างเข้าใจกันจึงได้ผลที่ดี 

 

เข้าใจการทำสู่ความสำเร็จ ต้องรู้และเข้าใจว่า ความสำเร็จของการทำงาน ทำหน้าที่ ต้องอาศัยพึ่งพาพึ่งพิงกัน รู้จักถอย รู้จักนำ รู้จักทำ รู้จักรอ รู้จักเร่ง รู้จักประสานจึงทำให้เกิดค่าที่ดีกว่า ความสำเร็จที่สูงขึ้น 

 

สุดท้ายคือเข้าใจการอยู่ร่วมกัน ไม่ขัดแย้งกัน ไม่ขัดแย้งในตัวเอง 

ความขัดแย้งที่เป็นปัญหาคือความขัดแย้งในตัวเองที่คิดว่าคนอื่น และอยากให้ใคร ๆ เป็น ทำอย่างที่เป็นเราและอยากที่เราให้เป็น เพราะไม่รู้จักทั่งตนเอง และใคร ๆ  

ความขัดแย้งกันไม่เกิดค่าเกิดคุณแก่ใคร แต่เกิดปัญหากันและกัน และเกิดปัญหาต่อการทำงานและการอยู่ร่วมกัน ลดค่า ลดประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงคุณภาพงาน

ความขัดแย้งทำให้ไม่เจริญ ทั้งงาน คน และองค์กร

 

การเข้าใจตนเอง การเข้าใจใคร ๆ เข้าใจความแตกต่าง เข้าใจว่าต้องใช้ความต่างมาผสมผสานกัน จึงเกิดค่าและความสำเร็จ คือคุณค่าการร่วมกิจกรรมการเล่นเกมส์ 

 

เพราะความเข้าใจคือความฉลาด คือความสำเร็จ คือความสุข คือความเจริญคือความปรารถนาดีต่อตนและต่อกัน 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 April 2017 08:17 Modified: 11 April 2017 08:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้, Ico24 ปราณี , and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ