นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2052
ความเห็น: 0

การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด

ความต้องการสินค้าเกษตรไม่มีวันหมด มีแต่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องทำให้พอดี ไม่ขาด ไม่เกิน มีคุณภาพ ปลอดภัย ซึ่งต้องใช้วิชาการ เทคนิคและการจัดการทั้งการผลิตและการตลาด

 

 

การตลาดเป็นการจัดการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ คือทำ supply ให้ตรงกับ demand

 

การเกษตรธรรมชาติที่อาศัยการผลิตตามธรรมชาติ มักทำให้มีผลผลิตมากกว่าความต้องการ สิ่งที่ตามมาคือราคาตกต่ำเพราะของมีมาก แข่งกันขาย อยากขายให้ได้เงินมากจึงเพิ่มปริมาณการผลิต จึงยิ่งทำให้มีผลผลิตเกินจนหาค่าไม่ได้ อีกทั้งการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ยิ่งทำให้ไม่มีใครอยากได้

และการผลิตมาก ๆ ยิ่งทำให้ปัจจัยการผลิตเสื่อมโทรมไปมากขึ้น รวมทั้งการสะสมศัตรูพืชมากขึ้น ทำให้ต้องใช้ยาใช้สารเคมีมากขึ้น

 

การเกษตรในยุค 4.0 คือการผลิตที่ต้องมีการจัดการให้มีปริมาณตรงและพอดีกับความต้องการ คือผลิตให้มีคุณภาพ และไม่มากเกิน ให้กระจายไปตามเวลา ไม่ให้มีมากตามธรรมชาติ

คือการจัดการ supply ให้ตรงกับ demand รวมทั้งให้มีคุณภาพ คุณค่า ความปลอดภัย ซึ่งต้องการการจัดการที่สำคัญที่สุด คือ การจัดการน้ำให้สามารถใช้ตามเวลาที่ต้องการ

ต้องใช้ความรู้ในการกำหนดช่วงเวลาการผลิต ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดการบริหารข้อมูล ว่าแต่ละช่วงมีใครผลิตไรมาก มีอะไรขาดในช่วงไหน เพื่อผลิตในช่วงที่ขาดแคลน

 

ความต้องการสินค้าเกษตรไม่มีวันหมด มีแต่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องทำให้พอดี ไม่ขาด ไม่เกิน มีคุณภาพ ปลอดภัย ซึ่งต้องใช้วิชาการ เทคนิคและการจัดการทั้งการผลิตและการตลาด

 

แต่การจัดการอย่างไรให้สามารถผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ความต้องการในการบริโภค และผู้บริโภค คือการจัดการการเกษตรยุคใหม่ ที่ต้องใช้ความสามารถ ตื่นตัว ปรับตัวตลอดเวลา จึงสามารถสร้างค่าที่ดีได้

 

เรื่องการจัดการน้ำที่ดี ต้องมีแหล่งน้ำของตนเองตามทฤษฏีการจัดการพื้นที่ของในหลวง ร9 และต้องรู้จักการจัดการการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ใช้ให้เกิดค่าที่หลากหลาย ไม่ใช้ทางเดียว

 

การเกษตรการจัดการการตลาด จึงเป็นความท้าทายของนักเกษตรยุคใหม่ ที่ต้องใช้ทุกความรู้ ความสามารถให้ผลิตให้ตรงกับความต้องการ ที่สำคัญต้องพอเหมาะพอดี จึงมีทั้งความสำคัญและคุ้มค่า

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 พฤษภาคม 2560 08:30 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2560 08:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ยาดม, Ico24 ศรีนรา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ