นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 633
ความเห็น: 0

Lifelong learning

การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่แสดงว่ายังมีชีวิต ที่ต้องรู้เท่าทันและปรับตัว ปรับใจ ให้พอดี ให้อยู่ได้ดี อยู่แบบไม่มีทุกข์

 

 

ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ทั้งธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี คนที่อยู่ดีได้ต้องปรับตามให้เท่าทัน และอยู่นิ่งไม่ได้

 

การคิดแบบเดิม ใช้ความรู้เดิม จึงปรับตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง จึงอยู่ยากและอยู่แบบทุกข์ยาก

 

การปรับตัวให้ทัน ต้องรู้เท่าทัน รู้ให้ทัน ด้วยการเรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้ให้เป็น ต้องเรียนรู้หาเป็นความจริงมิฉะนั้นอาจเป็นเหยื่อ ถูกหลอกลวง จึงต้องเรียนรู้ทั้งความรู้ ความจริง และความพอดี ต้องรู้อย่างมีสติ

 

การเรียนรู้เป็นสิ่งคู่กับสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอดได้ คือปรับตัวได้ดีตามการเปลี่ยนแปลง และสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไม่ได้จะสูญพันธุ์ไป

 

ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่แสดงว่ายังมีชีวิต ที่ต้องรู้เท่าทันและปรับตัว ปรับใจ ให้พอดี ให้อยู่ได้ดี อยู่แบบไม่มีทุกข์  

 

ในทุกที่ทุกสถานการณ์ คนที่ไม่ทุกข์เพราะรู้การปรับตัว ปรับใจ ให้เข้ากับความเป็นจริง จึงไม่มีปัญหา

แสดงว่า การเรียนรู้ ไม่ใช่แค่มีความรู้ แต่ต้องรู้สร้างปัญญา คือรู้ว่าต้องทำอะไรในสถานการณ์นั้น ๆ  ที่ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝนอย่างมีสติ ที่ต้องผ่านการฝึกฝนด้วยตัวเอง จึงสามารถควบคุมตนให้เข้ากับสถานการณ์

และคิดสร้างค่า ไม่คิดติดปัญหา คิดสร้างปัญหาเพิ่ม คิดไม่ตกแสดงว่าใช้ความรู้ไม่เป็น หากคนอื่นสามารถทำได้ดี ดีกว่า

 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นสิ่งแสดงความมีชีวิตที่ดีที่ปรับตัวได้ตลอดเวลา   

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 May 2017 09:29 Modified: 26 May 2017 09:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.194.134
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ