นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 745
ความเห็น: 0

เป้าหมายใช้สร้างค่า

การมีเป้าหมายทำให้รู้เส้นทาง รู้จังหวะ หาและใช้โอกาสทั้งของตนเองและร่วมกับคนอื่น ทำให้มีสมาธิ มีสติ เพราะรู้ว่าต้องทำอะไร เพื่ออะไร เมื่อไร

 

 

เป้าหมายคือจุดที่ต้องการไปถึง และเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดค่าว่าต้องการมี ต้องเป็นอะไร ที่นำไปกำหนดเป้าหมายและวิธีการ 

 

การเรียนก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าต้องการเป็นอะไร เพื่อกำหนดวิธีการเรียน การพัฒนาตนเอง การกำกับตนเอง การศึกษา หาความรู้ หาโอกาส ฝึกฝน ฝึกทักษะ เพื่อไห้ได้ให้ทำให้เกิดตามที่ต้องการ  

การมีเป้าหมายไม่ใช่เรียนไปวัน ๆ แต่ทำให้ตื่นตัวตื่นใจ เตรียมตัวเตรียมใจพบและทำให้ได้ตามที่คาดหวัง และหาวิธีการมุ่งสู่เป้าหมาย ต้องจัดเวลา หาวิธีการเพิ่ม อย่างคนที่อยากเรียนสาขาที่ต้องการก็ไปเสาะวิชาเพิ่ม เช่นการติว เป็นต้น รวมทั้งการใช้สื่อต่าง ๆ หาความรู้ด้วยการตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาช่วงไหน วันละกี่ชั่วโมงในการหาความรู้เรียนรู้  

การตั้งเป้าหมายในการเรียนเพื่อให้เรียนให้เกิดผลตามที่ต้องการ ที่หวังผล เกิดผลได้จริง 

 

เมื่อเข้าทำงานก็ต้องตั้งเป้าหมายทั้งการสร้างค่าว่าจะทำใช้ความรู้ความสามารถทำอะไรเพื่อใคร เพื่ออะไร ตั้งเป้าหมายความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องเป็นอะไร เมื่อไร ต้องพัฒนาตน ทำผลงานอะไรบ้าง เพื่อกำหนดกระบวนการทำ ไม่ใช่ทำงานไปวัน ๆ ที่อาจทำให้เบื่อหน่าย ต้องมีเป้าหมายในการทำงานให้องค์กร หน่วยงาน อาชีพมีความเจริญก้าวหน้า มีเป้าหมายการทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ความเจริญร่วมกัน 

 

สุดท้ายต้องมีเป้าหมายของชีวิต ต้องการมีทรัพย์สินอะไร เมื่อไร ต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อไร ให้มีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

การมีเป้าหมายทำให้รู้เส้นทาง รู้จังหวะ หาและใช้โอกาสทั้งของตนเองและร่วมกับคนอื่น ทำให้มีสมาธิ มีสติ เพราะรู้ว่าต้องทำอะไร เพื่ออะไร เมื่อไร จึงทำให้เรียน ทำงาน ใช้ชีวิต สร้างชีวิตให้มีค่าเกิดค่าตามเป้าหมายที่ตั้ง  

 

การมีเป้าหมายก็เหมือนการมีแผนที่ ทำให้ไม่หลงออกนอกทางเพราะมีเส้นทางให้ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าทุกครั้งทุกวันที่ก้าวไปอย่างถูกทิศถูกทาง ถูกค่าของชีวิต 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 June 2017 08:13 Modified: 28 June 2017 08:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ