นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1050
ความเห็น: 0

ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

เป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กร หน่วยงานทั้งรับทราบและถือปฏิบัติ ไม่แค่แสดงป้ายประดับองค์กร

 

วิสัยทัศน์เป็นการบอกว่า องค์กร หน่วยงานต้องการพัฒนาทำหน้าที่ให้ก้าวหน้าก้าวไปอะไรบ้างอย่างไร  

 

พันธกิจเป็นการบอกหน้าที่ขององค์กรว่าทำอะไรบ้าง อย่างไร 

 

ค่านิยมเป็นการบอกกรอบความประพฤติปฏิบัติการดำเนินงานขององค์กรว่าให้ค่าแก่อะไร 

 

การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป็นการแสดงเป้าหมาย หน้าที่ การให้ค่าขององค์กรให้ใครรับรู้รับทราบเพื่อการใช้งาน รับบริการ 

 

ที่สำคัญเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กร หน่วยงานทั้งรับทราบและถือปฏิบัติ ไม่แค่แสดงป้ายประดับองค์กร 

 

การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป็นความจำเป็นที่บุคลากรทุกคนต้องใส่ใจปฏบัติให้เกิดค่าความน่าเชื่อถือด้วยการประพฤติปฏิบัติจริง และบุคลากรต้องการปรับเปลี่ยนจึงติดแสดงไว้ให้ทราบและปฏิบัติได้ตรงสอดคล้องกัน 

และสามารถทำลายทำให้หมดความเชื่อถือด้วยการที่บุคลากรไม่ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง  

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมจึงมีค่า ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือ ที่แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อองค์กร ต่อลูกค้า ต่อผู้รับบริการ ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 October 2017 08:20 Modified: 18 October 2017 08:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 มิกกี้, Ico24 ยาดม, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ