นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1718
ความเห็น: 0

การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ

การจัดการศึกษาจึงไม่ใช่การผลิตคนให้มีความรู้ ความสามารถทำงานได้ แต่ต้องคิดจะจัดการในทางธุรกิจแบบมีต้นทุนและต้องคุ้มค่าเสมอ

 

ในสมัยเริ่มต้นการจัดการการศึกษาไทย มีจุดมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้คนมีความรู้ ความสามารถให้ทำงานราชการ ในการทำงานของรัฐเพื่อบริการประชาชน

 

ต่อมาเป็นการผลิตคนเพื่อทำงานภาคธุรกิจ ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น

 

ต่อไปการศึกษาต้องผลิตคนให้เป็นผู้ประกอบการ

 

การผลิตคนทำราชการ และทำงานภาคธุรกิจเอกชน ที่มีหน้าที่ทำงานตามที่มอบหมาย ไม่ต้องคิดถึงต้นทุนการทำงาน การผลิต ที่หน่วยงานราชการ เจ้าของธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งหมด ทั้งเงินเดือน เงินดำเนินงาน ค่าอุปกรณ์ วัสดุการทำงาน รวมถึงอาคารสถานที่ ยานพาหนะ รวมถึงค่าเดินทางไปปฏิบัติงานของราชการ หรือองค์กร

 

ต่อไปในยุคที่ทุกอย่างมีต้นทุนที่คิดทั้งสิ้น ดังนั้น การทำงานอย่างเดียวจึงไม่พอ ไม่คุ้มค่าการทำงาน ที่ไม่รู้การทำทุกอย่างมีต้นทุนเท่าไร ที่ทำงาน ทำหน้าที่นั้นคุ้มค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือไม่

 

การเป็นผู้ประกอบการ เป็นการทำงานที่ต้องคิดถึงต้นทุนทั้งหมดทุกครั้ง แม้แต่ค่าตอบแทนของตนเอง เพราะไม่มีอะไรได้เปล่าจากธรรมชาติอีกแล้ว ทุกอย่างต้องมีค่าการจัดการ

 

อย่างน้ำที่นำมาใช้อุปโภคบริโภค ถึงแม้น้ำฝนจะตกมาให้ แต่ต้องมีการจัดการจัดเก็บ ลำเลียง ขนส่ง กลั่นกรองทำความสะอาดให้สามารถนำมาใช้ได้ ไม่สามารถรองรับน้ำฝนมาใช้ฟรี ๆ ได้

 

ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงไม่ใช่การผลิตคนให้มีความรู้ ความสามารถทำงานได้ แต่ต้องคิดจะจัดการในทางธุรกิจแบบมีต้นทุนและต้องคุ้มค่าเสมอ ไม่ใช่หาเงินงบประมาณมาทำงาน แต่ต้องทำงานให้มีรายได้คุ้มค่าการลงทุนและต้องมีผลกำไรจึงอยู่ได้ นั่นคือทุกการทำงานจึงต้องแบบผู้ประกอบการคือให้มีค่าคุ้มทุนเสมอ

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 ตุลาคม 2560 09:15 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2560 09:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ