นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 794
ความเห็น: 0

ความหวัง กับคาดหวัง

สิ่งสำคัญอย่ามัวโทษใครเพราะไม่มีสงสารใคร ไม่มีใครรอใคร และทุกคนต้องทำให้ดี ทำให้เป็นทางเลือกดีและดีกว่าแก่ลูกค้าผู้บริโภคคือผู้ชนะ

 

 

ทั้งความหวังและความคาดหวังเป็นสิ่งต้องการให้เกิดในอนาคต 

ต่างที่ความหวังเป็นการตั้งด้วยการมองไปในอนาคตด้วยการประเมินสถานการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น อะไรเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรียมตัวเองทั้งความรู้ ความสามารถ งานที่ทำ การผลิต เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ลูกค้า กลุ่มคนที่ยุคนี้มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงก้าวเดินไปอย่างรวดเร็ว

 

ส่วนคาดหวังเป็นการประเมินอนาคตจากผลของข้อมูลในอดีต ด้วยการนำข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อทำนายกำหนดอนาคต

หรือการคาดหวังตามความอยากโดยขาดการวิเคราะห์ตัวตน สถานการณ์ที่มักได้แค่คาดและไม่เป็นจริงเพราะขาดการลงมือทำ

 

จะเห็นว่าการตั้งความหวังมีโอกาสเป็นจริงที่ดีต่ออนาคตมากกว่าการคาดหวัง โดยเฉพาะการคาดหวังที่ไม่มีการลงมือทำ

 

ไม่ว่าเป็นความหวัง หรือคาดหวัง นอกจากต้องลงมือทำ ยังต้องมีการตรวจติดตามทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะตลอดเวลา

การตรวจติดตามไม่ใช่การประเมินตามระเบียบกฎเกณฑ์ แต่ประเมินว่าที่ทำนั้นมีความเจริญสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เกิดค่าเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ที่ได้ดีอะไรเป็นเหตุ และที่ไม่ดีมีอะไรต้องปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเพื่อทำอย่างให้ดี

 

การตรวจติดตามผลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจุบันที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค เพราะหากปรับตามไม่ทันอาจทำให้ล้มละลาย

 

สิ่งสำคัญอย่ามัวโทษใครเพราะไม่มีสงสารใคร ไม่มีใครรอใคร และทุกคนต้องทำให้ดี ทำให้เป็นทางเลือกดีและดีกว่าแก่ลูกค้าผู้บริโภคคือผู้ชนะ

รวมทั้งต้องใช้วิธีการที่บริสุทธิ์ ต้องใช้ความสามารถ ต้องไม่ทำลายทำร้ายสังคมสิ่งแวดล้อมที่หากถูกจับได้ก็ทำให้ไม่มีใครชอบใช้เช่นกัน

จึงต้องสิ่งที่ดีต่อกันจริง ๆ คือยุคการแข่งขันที่ดี แข่งด้วยความสามารถ แข่งด้วยการทำดี


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 December 2017 08:21 Modified: 18 December 2017 08:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ