นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 674
ความเห็น: 0

พัฒนา

ผู้หนีการเรียนรู้ ปรับปรุงตนคือผู้หนีการพัฒนา จึงไม่รู้ ไม่มีปัญญา ค่าจึงยังไม่ดีพอ

 

 

เช้าวันอาทิตย์ฟังธรรมะ พระท่านว่า การพัฒนาเป็นการทำให้มีในสิ่งที่ไม่มี และสิ่งที่มีแล้วทำให้ดีขึ้น

ในทางพุทธศาสนาตรงกับคำว่า ภาวนา ซึ่งประกอบด้วยการภาวนากาย ใจ ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ตลอดจนพฤติกรรม ความประพฤติ

 

คนที่อยู่ได้ดีต้องมีการพัฒนาให้เกิดความแข็งแรงกาย ใจ ความรู้ ความสามารถ สติและปัญญา ด้วยการ

ทำร่างกายให้แข็งแรงด้วยการกินอยู่ ดูแลสุขภาพ ออกกำลังให้พอดี

พัฒนาใจให้รู้ดี รู้ชั่ว รู้ทำดี รู้ไม่ทำชั่วทำสิ่งไม่ดี

เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้ พัฒนาความสามารถด้วยการฝึกฝนใช้ความรู้

รู้การเลือกใช้ความรู้ให้ได้ดีมีค่าด้วยการคิดพิจารณาอย่างมีสติอย่างมีปัญญาคือใช้ให้เกิดผลดี พอดีกับสถานการณ์

สิ่งสำคัญของการพัฒนาคือการประพฤติปฏิบัติตน หลายคนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถได้ดี แต่ลืมพัฒนาพฤติกรรม กิริยาท่าทางการพูดการจา ทั้ง ๆ ที่หวังดี เจตนา แต่ลืมดูท่าทีการแสดงออก กิริยา วาจาของตนจนทำให้คนอื่นดูว่าไม่ดีเป็นคนมีปัญหา จึงต้องปรับที่กิริยาท่าทางของตนด้วย

 

ทุกชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต้องมีการพัฒนาและหมั่นพัฒนา

ไม่รู้ก็ทำให้รู้ ไม่มีความสามารถต้องทำให้มี ใช้ให้เป็นค่า ใช้ให้ดีพอดี และต้องปฏิบัติให้มีกิริยาที่ดี

 

ผู้หนีการเรียนรู้ ปรับปรุงตนคือผู้หนีการพัฒนา จึงไม่รู้ ไม่มีปัญญา ค่าจึงยังไม่ดีพอ

 

อยากได้ดีต้องมีพัฒนากาย ใจ สติปัญญา และการกระทำให้ทัน ให้ดีพอและพอดี

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 Febuary 2018 09:30 Modified: 19 Febuary 2018 09:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ