นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1150
ความเห็น: 0

บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์

การบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ จึงเป็นการประกันคุณภาพการบริหาร ที่ต้องทำให้สอดรับ ทำจริงไปด้วยกัน

 

 

 

 

 

ค่านิยมคือพฤติกรรมการปฏิบัติด้วความเชื่อ ยึดมั่น ยึดถือ การให้ค่าในการทำ

บางองค์กรยึดมั่นในการทำเพื่อสังคมที่ดี

บางองค์กรยึดมั่นในการทำเพื่อการเจริญทางธุรกิจ

บางองค์กรยึดมั่นในการรักษาค่าความดั้งเดิม

ฯลฯ

 

ส่วนวิสัยทัศน์เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนา การปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สร้างค่าได้ดี

 

ซึ่งค่านิยมและวิสัยทัศน์มีความเกี่ยวข้องกับการบริการบุคคลขององค์กร เพราะคนที่ทำงานต้องจัดให้ตรงกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถสร้างคุณค่าออกมาได้ เพราะบุคคลากรคือคนขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร

 

คนที่คิด กระทำ ไม่ตรงกับค่านิยม วิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากไม่มีความสุขในการทำงาน ยังสร้างค่าให้องค์กรและพัฒนาองค์กรไม่ได้

 

ดังนั้น การคัดเลือกคน นอกจากความรู้ความสามารถ ยังต้องให้มีทัศนคติตรงกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ต้องเข้ากันได้จึงทำให้ทำงานได้ดีมีความสุข ร่วมขับเคลื่อนงานและความเจริญขององค์กร

คนสมัครงานก็เช่นเดียวกัน อย่าหลอกตัวเองเพื่อให้ได้งาน เพราะจะทำให้ไม่มีความสุขในการทำงานไปตลอดชีวิต จึงต้องศึกษาค่านิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ดีด้วย และที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องรู้จักตัวเองว่ามีบุคลิก ความชอบ ไม่ชอบอย่างไร สามารถปรับให้เข้ากับค่านิยมได้หรือไม่ เพื่อให้มีความสุขในการทำงานและทำงานได้อย่างเจริญก้าวไกลได้ดี

 

 

ในการจัดทำวิสัยทัศน์องค์กร ต้องทำให้เกิดความเข้าใจ มีส่วนร่วมเพื่อสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการดึงศักยภาพของบุคลากรให้สามารถนำไปสู่วิสัยทัศน์ให้ได้ มิฉะนั้นจะเป็นวิสัยทัศน์ของเฉพาะฝ่ายบริหารที่นอกจากขับเคลื่อนได้ยาก ยังไม่ยั่งยืน รวมทั้งเกิดการสูญเปล่าเมื่อเปลี่ยนทีมผู้บริหารไป

 

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และบทบาทของฝ่ายบริหารต้องหาจุดแข็งของบุคลากร คือความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญคือทัศนคติ ความชอบไม่ชอบ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ 

 

สิ่งที่เป็นปัญหาคือ การคัดเลือกคนที่ไม่ได้นำค่านิยมและวิสัยทัศน์องค์กรมาพิจารณา จึงทำให้การบริหารความสำเร็จทำได้ยาก รวมทั้งการขาดการเอาใจใส่ต่อการทำวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง ทั้งของฝ่ายบริหารที่มองแต่ตนเอง ไม่ใส่ใจดึงพลังของคนองค์มาใช้ และคนในองค์กรก็ไม่สนใจร่วมในการทำวิสัยทัศน์ 

 

การร่วมทำวิสัยทัศน์คือสิ่งที่ต้องการทำเพื่อการพัฒนาองค์กร ไม่ใช่ร่วมให้ความคิดเห็น ร่วมประชุม  สัมมนากำหนดวิสัยทัศน์ เพราะวิสัยทัศน์เกิดได้จริงด้วยการทำของบุคคลในองค์กร ดังนั้น วิสัยทัศน์ที่เป็นจริงได้ต้องเป็นของทุกคนในองค์กร ต้องสอดคล้องกับค่านิยม แนวปฏิบัติ การสนับสนุน

 

อีกอย่างที่ต้องปรับให้ทันคือการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ การปรับแนวปฏิบัติกระบวนการทำงาน การสนับสนุนงาน

หากยังทำแบบเดิม ไม่ทำตามวิสัยทัศน์ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้เกิดผล

จะเห็นองค์กรจำนวนมากกำหนดวิสัยทัศน์กันยิ่งใหญ่ แต่เวลาผ่านไปทุกอย่างยังคงเดิม เพราะขาดการบริหารบุคคลให้ไปตามค่านิยมและวิสัยทัศน์

 

การบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ จึงเป็นการประกันคุณภาพการบริหาร ที่ต้องทำให้สอดรับ ทำจริงไปด้วยกัน ที่ตรงกันทั้งค่านิยม วิสัยทัศน์ และการกระทำ ที่ทำให้เกิดค่าได้จริง


หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 เมษายน 2561 08:34 แก้ไข: 23 เมษายน 2561 08:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้, Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊), และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ