นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 830
ความเห็น: 0

จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์

ไม่ว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีใด ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดผลสำเร็จด้วยความสนใจ ตั้งใจ ตรวจสอบตนเองว่าได้มีความรู้ ความสามารถทำได้จริงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

วันนี้ การศึกษาเรียนรู้เปิดกว้างที่ทำให้สามารถเรียนรู้ได้เองผ่านแหล่งความรู้ รวมถึงการมีการเปิดสอนทางออนไลน์

 

ซึ่งการเรียนแบบออนไลน์เหมือนห้องเรียนเสมือน ที่มีบทเรียน มีสื่อการเรียน มีบทเรียนให้เรียน และบางวิชามีสื่อการสอนดีกว่าการบรรยายสอนสด ทำให้การสอนสดมีความด้อยกว่า โดยเฉพาะการบรรยายแบบเดิม ๆ ที่ใช้แผ่นใส ฉาย powerpoint ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ได้ผลการเรียนได้น้อย

 

การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้การเรียนดีกว่าออนไลน์คือการเรียนแบบทำจริง จากของจริง ที่การสอนออนไลน์ทำไม่ได้

 

การเรียนจากการทำจริง ต้องจัดบทเรียนให้หาจริง ทดลองทำจริง คิดวิเคราะห์การใช้ ติดตามผลได้จริง ซึ่งทำให้เหมือนกับการทำงานจริง

 

นอกจากนี้ ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้ โชว์สื่อต่าง ๆ มาเป็นผู้ประเมินกระบวนการเรียนรู้ เสนอแนะความรู้ ชี้แนะข้อปรับปรุง การใช้ความสามารถของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนให้มีความสามารถจริงและพัฒนาให้ดีขึ้น

 

ซึ่งการประเมินไม่ใช่ประเมินแค่ความรู้ แต่ประเมินความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ ว่าหาเป็น คิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์ผลเป็น และพัฒนาเป็น

 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีใด ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดผลสำเร็จด้วยความสนใจ ตั้งใจ ตรวจสอบตนเองว่าได้มีความรู้ ความสามารถทำได้จริงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีคุณสมบัติตามหน้าที่การงานที่รับสมัคร การประกอบอาชีพนั้น ๆ และเป็นคนดีมีการศึกษา ทำหน้าที่พลเมืองดีของประเทศ

 

เพราะไม่ว่าจะสอนวิธีใด สอนดีอย่างไร หากไม่ตั้งใจศึกษาพัฒนาตน ผลได้ย่อมไม่ดี ย่อมไม่จริงถึงแม้ได้คะแนนผ่านคะแนนดี

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มิถุนายน 2561 09:53 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2561 09:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ