นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 471
ความเห็น: 0

คนประสบความสำเร็จ

อยากประสบความสำเร็จ ได้ดี ให้นำไปปรับตน ปฏิบัติดู

 

 

คนประสบความสำเร็จคือผู้ทำอะไรได้ดี มีคุณค่า เจริญก้าวหน้า ทันสมัย

ผู้ประสบความสำเร็จ ควรต้องมีคุณลักษณะเหล่านี้

 

1.  คิดและทำแต่ดี มีการคิดวิเคราะห์ตลอดเวลา ทั้งด้านดี ด้านไม่ดี ปัญหา อุปสรรค แต่เลือกทำ เลือกใช้แต่สิ่งดี จึงได้ผลดี คิดถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางออก ไม่ใช้เป็นทางตัน จึงสร้างสรรค์เสมอ

2.  คิดไว ทำจริง คือคิดอะไรที่ดีจะลงมือทำ ไม่รอจนไม่ได้ทำ สิ่งดีที่คิดทำจะจัดเวลาให้ จึงได้ผลเสมอ

3.  มีวินัย ยึดเป้าหมาย สิ่งสำคัญของทุกความสำเร็จคือทำจริง ทำทุกที่ ทุกเวลา ที่มีโอกาส หาทุกทางที่ดีทำให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเห็น ได้ยิน ประชุม ฯลฯ ถ้าสิ่งนั้นดี ตรงเป้าหมาย จะจับฉวยทันที

4.  ใฝ่เรียนรู้ จะเป็นคนที่สนุกกับการเรียนรู้ ทำสิ่งใหม่ หาทางใช้ประโยชน์ทำให้ดี ดีขึ้นตลอดเวลา  จึงทำให้ก้าวทันโลก ยุคสมัย และเทคโนโลยี

5.  หาคู่คิดมิตรที่ดี สิ่งหนึ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จมีคือมีคู่คิดที่ดี เพราะเมือเวลาติดขัดสามารถปรึกษาหารือได้ และต้องเป็นมิตรที่ดี ที่ไม่นำพาไปในทางเสื่อมเสีย

6.  มีทิศนำทาง การมีทิศ มีเป้าหมายนำทาง ทำให้ทำอะไรอย่างรู้ตัว มีเป้าหมาย รู้ว่าทำอะไร ให้ได้อะไร ไม่ทำสะเปะสะปะ ไม่คิดว่าง่ายหรือยาก ลงมือทำ ติดตามผล ปรับทำให้ดีขึ้นดีกว่าเสมอ

7.  คิดและทำสิ่งที่ใช้ประโยชน์ สร้างค่าเสมอ จึงทำแต่สิ่งที่เป็นค่า สร้างค่าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ ให้คุณค่าแก่ใคร ๆ จังสร้างค่าได้

8.  เป็นอิสระ ไม่ทำตนเป็นภาระ เป็นปัญหาแก่ใคร ๆ ใฝ่พึ่งตนเอง ดูแลตนเองเป็นหลัก

9.  เป็นนักสู้ที่ไม่ท้อแท้แพ้อะไรง่าย ๆ มีความมุ่งมั่นในการคิดการทำสู่ความสำเร็จ

10. รู้รักปล่อยวาง โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมา จะไม่นำมาคิดติดใจให้เสียเวลา เป็นปัญหา อุปสรรค เสียอารมณ์ คิดไปข้างหน้าให้ดีเสมอ

 

อยากประสบความสำเร็จ ได้ดี ให้นำไปปรับตน ปฏิบัติดู

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 October 2018 09:34 Modified: 25 October 2018 09:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.186.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ