นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 709
ความเห็น: 0

คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน

สิ่งสำคัญทำให้ได้ใจ มีความภาคภูมิใจในการทำ ที่ต่างจากการทำตามที่มักขาดพลังจากภายในของคนแต่ละคน

 

 

 

 

คุณภาพการทำงานคือการทำงานให้เกิดผลตามที่ต้องการ มีการพัฒนาได้ดีตรงตามเป้าหมาย

 

การพัฒนาให้ได้ตรงตามเป้าหมายต้องเริ่มที่วิสัยทัศน์ที่คิดด้วยเหตุด้วยผล ที่สอดสอดคล้องกับโอกาสการพัฒนาการเจริญของภายนอกและความพร้อมของภายใน

 

ความพร้อมของภายในเป็นสิ่งสำคัญคือความรู้ ความสามารถ กำลังใจของกำลังคน เพราะคนคือตัวจักรสำคัญ หากคนขาดกำลังใจ ขาดการมีส่วนร่วม ขาดการให้ความสำคัญ

 

งานดีเพียงใดก็เกิดไม่ได้ ย่อมติด ๆ ขัด ๆ คิด ทำไปคนละทาง ต่างคนต่างทำ จนปล่อยวาง ใครคิดเองก็ทำเอง ทำตามหน้าที่ที่มอบหมายเพราะคิดเองทำเองไม่ได้

 

เป้าหมายที่คมชัดคือเป้าหมายที่ทุกคนร่วมคิด ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมใส่ใจและรับผิดชอบ ที่เป็นเหมือนสัญญาที่พูดไปแล้วต้องทำตามที่พูดหากขาดการร่วมคิดก็ขาดความเป็นเจ้าของ

 

การร่วมคิดไม่ใช่ร่วมฟัง ร่วมพูด แต่ไม่ยังกำหนดเหมือนเดิม แบบนี้เรียกว่ให้คิดแต่ไม่ฟัง จึงต้องให้ความสำคัญกับทุกความเห็น ทุกเหตุผล อย่าใช้ความคิดตนเป็นใหญ่

 

เป้าหมายที่คมชัดต้องตรงไปตรงมา ต้องไม่ให้เกิดการตีความไปคนละทิศคนละทาง

 

การโฟกัสให้ถึงคนหมายถึงจริต พฤติกรรม ความคิด ความสามารถของคนในองค์กร

หากไม่ตรงกับจริตที่คิดเอาเอง ก็ต้องทำเอง ทำให้ไม่เกิดความร่วมมือร่วมใจ

การให้ความสำคัญต้องให้ทุกคนชาวยคิดช่วยทำ ช่วยสนับสนุน ต้องพิสูจน์ด้วยผล ไม่ใช่ที่ความคิดที่ขัดแย้ง

การพิสูจน์ด้วยผลเป็นสิ่งที่ไม่ต้องขัดแย้ง และบ่อยครั้งอาจมีผลที่ดีหลากหลายทางตามวิธีและจริต ความสามารถของคนทำ

แต่

การที่เครื่องยนต์เครื่องทำงานดี ทุกอุปกรณ์ต้องทำหน้าที่ดีและเข้ากันต่อเนื่องไป

 

การทำงานให้สะดวกรวดเร็ว รื่นไหล เพิ่มค่า พัฒนาได้ ต้องให้ทุกคนรู้เป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความเป็นเจ้าของ อยากใช้ความสามารถตนให้เต็มที่ที่คิดได้เอง ปรับได้เอง ที่เป็นการใช้พลังได้เต็มที่

 

ผู้บริหารมีหน้าที่สนับสนุนให้กำลังใจ ส่งเสริมให้เกิดความสะดวก กำจัดข้อติดขัด งานย่อมได้ดีกว่าที่คิดเพราะทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน และปรับใหตรงกับจริตความสามารถคน

 


หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มกราคม 2562 08:23 แก้ไข: 23 มกราคม 2562 08:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ