นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 743
ความเห็น: 0

ได้ดีอยู่ที่การทำ

การได้ดี ต้องมีดีที่มีได้ต้องเรียนรู้ ฝึกทำจนมีความสามารถที่ไม่ใช่แค่ทำได้ แต่ต้องทำได้ดี

 

 

 

ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม

กรรมในที่นี้ ไม่ใช่บุญกรรมและเวรกรรม

แต่คือการทำที่ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น และการทำจริง ๆ ที่ไม่ใช่แค่คิด

และทำแล้วคิดติดตามผล ทำให้ดีขึ้น ไม่ทำสิ่งที่ให้ผลไม่ดี

 

คนได้ดีที่ความรู้ ความสามารถ และการกระทำ

คนได้ดีมีความรู้ ต้องหมั่นเรียนรู้อย่างตั้งใจ

ต้องฝึกใช้ความรู้จึงมีความสามารถ และคิดตามผลว่าดี ไม่ดี แล้วปรับทำให้ดีขึ้น

 

การเรียนรู้หากไม่ตั้งใจ ไม่หมั่นฝึกฝน เป็นเบื้องต้นของการด้อยค่าความสามารถ คงไม่มีใครจ้างคนที่ไม่สามารถทำงานเพิ่มค่าได้ และไม่มีค่าหากไม่ทำงาน ไม่ว่ามีความรู้ความสามารถเพียงใด

 

ดังนั้น สร้างค่าจึงไม่ใช่ที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ต้องลงมือทำ ลงมือใช้ความสามารถ

และต้องทำให้ได้ดีขึ้น มีความทันสมัย ตรงความต้องการ และมีค่ามากขึ้นหากดีกว่าที่คาด มากกว่าที่ต้องการ

 

จะเห็นว่า การได้ดี ต้องมีดีที่มีได้ต้องเรียนรู้ ฝึกทำจนมีความสามารถที่ไม่ใช่แค่ทำได้ แต่ต้องทำได้ดี มีการพัฒนาให้ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ทันความต้องการ และต้องทำให้ได้ดีจริง ดีขึ้นตลอดเวลา

 

การไม่เรียนจึงไม่มีดี

การมีดีแต่ไม่ทำให้เกิดค่าก็ไม่มีอะไรให้ได้ดี

ยังต้องพัฒนาเพราะหากตามยุคสมัย เทคโนโลยีไม่ทันก็ไม่มีใครต้องการ

ตรวจสอบด้วยการถามตนเองว่า อยากใช้ของที่ล้าสมัยหรือไม่

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 January 2019 09:10 Modified: 25 January 2019 09:10 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.232.129.123
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ