นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 554
comment: 0

การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า

การจะเลือกคนมาบริหารประเทศต้องดูว่าจะเลือกแบบใด บริหารด้วยการควบคุม หรือ บริหารให้สร้างค่าจากความสามารถของประชาชน

 

 

 

 

การสร้างค่าเกิดได้ด้วยความสามารถของคน

การบริหารให้เกิดค่าต้องส่งเสริมให้คนทำงานได้ดี ใช้ความสามารถได้เต็มที่ จึงเกิดความมั่งคั่งยั่งยืนได้

 

การช่วยเหลือ การให้ทำตาม เป็นการปิดโอกาสการใช้ความสามารถคน ทำให้คนด้อยค่า ต้องคอยอุ้ม คอยดูแล ทำให้ค่าเกิดไม่ได้ ยังเป็นภาระที่ต้องคอยช่วยเหลือเจือจุน

 

การส่งเสริมให้คนสร้างค่าต้องเริ่มจากการพัฒนาความสามารถด้วยการจัดการศึกษาให้ดี มีคุณภาพ ที่เป็นความสามารถจริง ไม่ใช่ใบปริญญา วุฒิการศึกษา

ต้องสอนให้คนคิดเป็น คิดดี คิดพัฒนาความสามารถตน ให้นำความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ สร้างค่าแก่ใคร ๆ จึงได้ค่า ยิ่งทำได้มากยิ่งได้ค่ามาก ยิ่งยั่งยืน

 

การบริหารงานต้องเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ไม่ใช่การควบคุมกำกับให้ทำตาม เพราะความสามารถจะงอกงามต้องใช้จากตนเอง และวัดที่ผลว่าได้ค่ามากหรือน้อย

 

การเลือกคนมาบริหารต้องดูจากที่มา หากมาจากระบบราชการมักเน้นการควบคุมกำกับมากกว่าส่งเสริม

 

แต่หากเป็นผู้ประกอบการที่บริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะเน้นใช้ความสามารถคนด้วยการสนับสนุนความพร้อมต่าง ๆ ให้ทำงานได้เต็มที่

 

ดังนั้น การจะเลือกคนมาบริหารประเทศต้องดูว่าจะเลือกแบบใด บริหารด้วยการควบคุม หรือ บริหารให้สร้างค่าจากความสามารถของประชาชน  

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มีนาคม 2562 09:52 แก้ไข: 23 มีนาคม 2562 09:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.45.196
Message:  
Load Editor
   
Cancel or