นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1032
comment: 0

คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่

การมีตำแหน่ง ต้องมีบทบาท ต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสม ให้ดี จึงมีความสำคัญ เพราะตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ใช่ตนเอง แต่เป็นตัวแทนตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ให้ดี จึงทำให้มีความสำคัญ


 

 

ทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องแสดงให้สมบทบาทจึงมีความสำคัญ

ตั้งแต่บทบาทความเป็นลูกที่ดี เป็นเด็กดี เป็นนักเรียนนักศึกษา เป็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลุง ป้า น้า อา หลาน ที่ต้องทำหน้าที่ให้สมบทบาท

เมื่อทำงานมีบทบาทเป็นพนักงาน ของบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ เป็นหัวหน้า ผู้บริหารที่ต้องทำหน้าที่ให้สมบทบาท ไม่ว่าจะอายุมากน้อย เมื่อมีบทบาทก็ต้องหน้าที่ ทั้งหน้าที่การงาน หน้าที่ทางสังคม

 

เป็นนักเรียนนักศึกษา นอกจากมีหน้าที่เรียน ยังมีบทบาทเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี ไม่ทำสิ่งไม่ดีให้เสียชื่อเสียงทั้งตนเอง โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยและครอบครัว รวมถึงชุมชน จังหวัด ประเทศที่อยู่

 

เช่นเดียวกับการทำงาน ต้องรักษาบทบาททำหน้าที่ของตำแหน่งงาน อาชีพ และสร้างภาพลักษณ์ของตนและองค์กร โดยเฉพาะการเป็นผู้บริหารที่ต้องทำหน้าที่และบทบาทให้สมกับตำแหน่ง มีความน่าเชื่อถือแก่บุคลาการ ลูกค้าและสาธารณชน

 

การมีตำแหน่ง ต้องมีบทบาท ต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสม ให้ดี จึงมีความสำคัญ เพราะตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ใช่ตนเอง แต่เป็นตัวแทนตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ให้ดี จึงทำให้มีความสำคัญ

 

ใครมีตำแหน่งหน้าที่อะไร ให้สำรวจว่าต้องมีบทบาทอะไร อะไรที่ต้องทำให้มีความสำคัญ ให้เป็นที่เชื่อถือ

เพราะตำแหน่งนั้นไม่ใช่ของเราที่ทำตามอำเภอใจ แต่ต้องรักษาและทำให้ดีและดีขึ้น จึงต้องปรับตนทำหน้าที่ให้สมบทบาท คนทำจึงมีความสำคัญแม้หมดหน้าที่ไปที่คนยังจำได้ว่ามีดีหมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 เมษายน 2562 08:04 แก้ไข: 17 เมษายน 2562 08:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.215.79.116
Message:  
Load Editor
   
Cancel or