นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 446
comment: 0

คิดเผื่อ อย่าคิดแทน

การทำที่ดีในการทำงานร่วมกัน ต้องเสนอความเห็นแบบคิดเผื่อและรับฟังทุกความเห็น ทุกเหตุผล

 

 

 

ในการทำงานต้องมีการปรึกษาหารือ ประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเสนอข้อคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ดี

 

คิดแทนคือการคิดให้ต้องทำตามที่คิด

คิดเผื่อเป็นการคิดเพื่อเสนอความเห็นด้วยเหตุผลเพื่อการเลือกว่าอะไรดี ดีกว่า และเลือกทางที่ดีที่สุดในสภาพการณ์และสถานการณ์ที่เหมาะสม

 

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการคิดแทน ที่คิดให้คนอื่นทำตามที่ตนคิด ไม่ฟังความคิดของคนอื่น จนทำให้เกิดข้อขัดแย้ง บางครั้งถึงผิดใจกัน

 

การทำที่ดีในการทำงานร่วมกัน ต้องเสนอความเห็นแบบคิดเผื่อและรับฟังทุกความเห็น ทุกเหตุผล ทั้งข้อดี ข้อเสีย ผลได้ ผลกระทบ และข้อควรระวัง แล้วเลือกทางที่ดีที่สุดซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทาง ที่ได้ผลสำเร็จเดียวกัน

 

การแลกเปลี่ยนความเห็น การรับฟังเป็นทางให้เกิดปัญญา เกิดทางเลือก

การไม่รับฟังทำให้เกิดปัญหาทั้งการทำงาน และงานที่อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ยิ่งถ้าเกิดความขัดแย้งจะทำให้เสียงานและเสียหาย เสียความรู้สึก เสียเพื่อร่วมงาน และเสียความรู้ ประสบการณ์ดี ๆ ของทุกคนไป


 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 May 2019 08:53 Modified: 06 May 2019 08:53 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.45.196
Message:  
Load Editor
   
Cancel or