นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 513
ความเห็น: 0

ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย

ทำให้สามารถพัฒนาคนทำงานด้วยหลักฐานการพัฒนาการทำงานที่เป็นผลจริง

 

 

 

การทำงาน นอกจากทำตามที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อตกลง ส่วนสำคัญต้องทำงานให้ดีมีค่าเพิ่ม

 

การทำงานให้มีค่าเพิ่มต้องทำให้ได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ลดเวลา ค่าใช้จ่าย ทันสมัย รวดเร็ว ทันกาล

 

การทำงานให้มีค่าเพิ่ม คนทำจึงได้ค่าเพิ่ม มีการเจริญเติบโตคือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

การทำงานให้เกิดพัฒนา ให้ดีมีค่าขึ้น และทันสมัย ต้องมีเติมความรู้ พัฒนาวิธีการ ปรับทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา

 

การทำอะไรให้ดีขึ้นจริง ต้องมีการจัดกระบวนการ วัดติดตามประเมินผล พัฒนาปรับแก้ ปรับปรุง ซึ่งทำได้ด้วยกระบวนการวิจัย

 

การทำวิจัย ประกอบด้วย การหาความรู้ ตรวจสอบข้อมูล หาปัญหา และหาทางพัฒนาทำให้ดีขึ้น

 

การทำงานด้วยกระบวนการวิจัย ต้องเริ่มที่รู้ภารกิจ หน้าที่ ขอบข่ายงาน การเชื่อมโยง

ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการค้นคว้า การสังเกต ว่าใครทำอะไรดี ดีกว่า ไม่ดีมีปัญหา เพื่อไปสู่การพัฒนา แก้ปัญหา

 

ตรวจดูข้อมูลกระบวนการทำงานว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เล็กใหญ่ สำคัญแค่ไหน ปัญหา อุปสรรค การติดขัด ระบบการทำงาน เพื่อนำไปกำหนดเป็นโจทย์แนวทางการพัฒนา

 

ตั้งวัตถุประสงค์ของการพัฒนา กำหนดองค์ประกอบ กระบวนการ การเก็บข้อมูลเพื่อวัดผล พยายามให้น้อยตัวและเลือกตัวที่สำคัญที่สามารถตอบวัตถุประสงค์

และกำหนดเวลาประเมินผล ขึ้นกับลักษณะของงาน หากเป็นงานเหมือนกันทุกวัน ทุกเดือนก็อาจเร็วขึ้น หากเป็นภาคเป็นฤดูกาล เช่น งานการเรียนสอนที่เป็นเทอม เป็นภาคการศึกษา ก็ต้องกำหนดเป็นปีการศึกษา งานประจำเป็นปีงบประมาณ

 

จัดการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลว่าดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ดีขึ้น ต้องปรับแก้วิธีการ ปรับข้อขัดข้อง ข้อบกพร่อง

 

แล้วนำไปพัฒนาต่อ เผยแพร่เป็นผลงาน การพัฒนางานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ติชม ไปปรับทำให้ดีขึ้นต่อเนื่องกันไป

 

การทำงานด้วยกระบวนการวิจัย ทำให้มีหลักฐาน การตรวจสอบความเป็นจริง เพื่อกำหนดเป็นหลักทฤษฏีต่อไปได้

 

นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการตื่นตัว ติดตามความก้าวหน้า ไม่จำเจกับการทำงานแบบเดิม ๆ

ที่สำคัญทำให้สามารถพัฒนาคนทำงานด้วยหลักฐานการพัฒนาการทำงานที่เป็นผลจริง

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มิถุนายน 2562 09:43 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2562 09:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.9.19
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ